Yes Yesokay, nauka angielskiego gąsin

Kontakt email, www
Ul. Robotnicza 16
05-800 Pruszków , woj. Mazowieckie

Niemiecki

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

O nasYour English School (YES) to kameralna szkołajęzyka angielskiego dla dzieci (od 3 lat) i młodzieży. Szkoła masiedzibę w Pruszkowie (dzielnica Gąsin), gdzie głównie odbywają sięzajęcia. Dla zainteresowanych prowadzimy też zajęcia z dojazdem dodomu. Prowadzimy kursy standardowe i kursy przygotowujące doegzaminu gimnazjalnego, matury i certyfikatów międzynarodowych.Oferujemy zajęcia w kameralnych grupach od 4 do 8 osób, na którychkażdy Kursant traktowany jest indywidualnie. W naszej ofercie mamyrównież zajęcia indywidualne, w parach oraz konwersacje.CelNaszym celem jest rozwijanie kompetencji językowych u dzieci imłodzieży. Nasz cel realizujemy poprzez tworzenie i dostosowywanieprogramów do indywidualnych potrzeb Kursanta oraz indywidualizacjęprowadzonych zajęć. W YES stawiamy na uczciwość wobec naszychklientów. Nie obiecujemy sukcesów bez zaangażowania isystematycznej pracy Kursanta. Zapewniamy natomiast doskonałewarunki nauki w małych grupkach, w przyjaznej i mobilizującejatmosferze, dbamy o wysoki poziom nauczania, dzięki czemu każdyKursant ma szansę odnieść sukces i osiągnąć założony cel.Jak uczymy?Naszym Kursantom oferujemy nauczanie zgodne z podejściemkomunikacyjnym z wykorzystaniem najnowszych trendów w nauczaniujęzyków obcych. Uczymy wszystkich umiejętności językowych(czytania, słuchania, mówienia, pisania), jednakże główny naciskkładziemy na mówienie, słownictwo i szybką komunikację w językuobcym. Zajęcia zaprojektowane są tak aby jak najbardziejprzypominały naturalne sytuacje w życiu codziennym. Dlatego nanaszych lekcjach dominują dialogi, symulacje, odgrywanie ról, pracaw parach i grupach. Integrujemy naukę języka z treściami różnychprzedmiotów, dlatego też na naszych lekcjach uczniowie mają okazjęuczyć się po angielsku matematyki, geografii, historii czybiologii. W naszej szkole Kursanci poznają kulturę krajówanglojęzycznych. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniunauką języków obcych już od najmłodszych lat, proponujemy zajęciadla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem takich spotkań jestosłuchanie się z językiem, budowanie pozytywnej motywacji orazstwarzanie podwalin pod przyszłą, intensywną pracę nad językiem.Naszym najmłodszym uczestnikom – przedszkolakom zapewniamy naukępoprzez dobrą zabawę, dużo ruchu i muzyki. Nauczamy sprawdzonąmetodą reagowania ciałem (TPR). Lekcjom zawsze towarzyszązadania manualne, w sposób naturalny przybliżające dzieciom temat.Nasze zajęcia dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci.LektorzyYES stawia na entuzjastycznych, wykwalifikowanych i doświadczonychlektorów, absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych,filologii, lingwistyki, dla których nauczanie i praca z dziećmi imłodzieżą to czysta przyjemność. Nasza kadra to lektorzy stalepodnoszący swoje kwalifikacje w celu poszukiwania najnowszychefektywnych rozwiązań. Nasi lektorzy są wymagający i konsekwentni -to ludzie, dla których sukces Kursanta jest najważniejszy.