Yes Szkoła Językowa

Angielski

Francuski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum

O nas

 NASIUCZNIOWIE NASZ REKLAM -  SUKCESY NASZYCHUCZNIW2012/13Do etapu rejonowego zakwalifikowaa si AgnieszkaMus. 2011/12Obycie laureatem otarł sięMarcin Harczuk,ktryzajął pierwsze miejsce za podium - zabrakłotylko 2 punktw!2010/11Znowu mamy laureata!W tegorocznej OlimpiadzieJzyka Angielskiegodla Gimnazjw laureatem zostaa WeronikaZaaziska. Do etapu wojewdzkiegozakwalifikowao si - oprcz WeronikiZaaziskiej- dwoje naszychuczniw: Karolina Majkai MaciejHarczuk.2009/10WOlimpiadzie Jzyka Angielskiego dla Gimnazjwlaureatem zostaaWeronika Frycz zajmujc 8.miejsce, a do etapu rejonowegozakwalifikowali takesiSzymon liwa i Weronika Zaaziska.SzymonGroblicki, ucze 6 klasy szkoy podstawowej,zaj 10. miejsce w oglnopolskim konkursie Albus,organizowanym przezCentrum Edukacji Szkolnej.2003-2008Laureatem w olimpiadzie jzyka angielskiego dla gimnazjw zostaKrzysztof Grochal, a Alina Nowak i Miosz Romiszewskizakwalifikowali si do etapurejonowego. W olimpiadzie jzykaangielskiego dla licew Maciej Harczuk, ktry by naszym uczniem odpoziomu pocztkujcy do poziomu CAE 2, zaj 36. miejsce w Polsce.***W olimpiadzie jzyka angielskiego dla licewMaciej Harczuk zaj 61.miejsce w Polsce. Wolimpiadzie jzyka angielskiego dla gimnazjwfinalistzosta Rainer Stal.W oglnopolskim konkursie j.angielskiego dla szk podstawowych 6. i 21. miejscezajli SzymonPolicht i Anna Wolak.***W olimpiadzie jzyka angielskiego dla gimnazjwfinalist zostaaPaulina Wjcicka. W olimpiadzie jzykaangielskiego dla szkpodstawowych organizowanejprzez firm Olimpus najlepsze miejscazajli:- 26-emiejsce Szymon Policht (klasy 4-5) - 22-e miejsceDominika Skiro (klasy 6)***W drugiej olimpiadzie jzyka angielskiego dlagimnazjw a czworonaszych uczniw  znalazosi w PIERWSZEJ SETCE, a dwoje zostaolaureatami.Szczeglnie dobrze  wypad Maciej HarczukzajmujcPITE miejsce ze strat zaledwie 5 punktw do  zwycizcy.Oto wyniki naszych olimpijczykw: 5.miejsce Maciej Harczuk 173punkty (LAUREAT) 45. miejscePiotr Lipert 145 punktw (LAUREAT) 63.miejsce JakubWiniarz 138 punktw 83 miejsce Katarzyna Paucka 128punktw Warto te wspomnie, e do etapu wojewdzkiegodotaro jeszczedwoje innych naszych  uczniw:Iwona Nowak i Przemysaw odyga,ktrzy zajlimiejsca midzy 100. i 250. W poprzednim roku czterechnaszych uczniw znalazo si w ETAPIE WOJEWDZKIM OLIMPIADYJZYKA ANGIELSKIEGO. W tym roku a szeciunaszym uczniom udao sidosta do grona 250najlepszych w Maopolsce. Statystycznie zatem,co pitynasz  gimnazjalista dociera do etapu wojewdzkiego.***W pierwszej olimpiadzie jzyka angielskiego dlagimnazjw czterechnaszych uczniw znalazo si wrdnajlepszych 280-u gimnazjalistw wcaej Maopolsce. Najlepszy z nich - Maciej Harczuk - zaj51-szemiejsce. W oglnopolskim konkursie jzyka angielskiegodla szk podstawowych, zorganizowanym przez firmMAT, NikodemKarolak - zaj pierwsze miejsce w Maopolscei 116 w Polsce.Startowao 16 tysicy uczniw.GRATULUJEMY I YCZYMY DALSZYCH SUKCESW!!!