Wielkopolska Szkoła Języków Obcych

Kontakt email, www
Jodłowa 1
60-327 Poznań , woj. Wielkopolskie

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

 Wielkopolska Szkoła Języków Obcych jest instytucją założoną iprowadzoną przez nauczycieli akademickich Wydziału NeofilologiiUniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalistów odmatury, nauczycieli specjalizujących się w pracy z dziećmi oraznative speakers. Działamy na poznańskim rynku edukacyjnymnieprzerwanie od 1995 roku.Nasze doświadczenie w zakresie nauczaniajęzyków obcych wykorzystujemy prowadząc od czternastu lat zajęciajęzykowe dla szkół. Okres ten pozwolił nam poznać specyfikęnauczania języków obcych w szkołach. Dzięki temu możliwe byłowypracowanie efektywnych i interesujących metod nauczania orazdostosowanie programów do potrzeb i umiejętności poszczególnychkursantów i grup zaawansowania.                                Zajęcia odbywają się na:ul. Marszałkowska 40 siedziba szkołyul. Trybunalska 17/21 Szkoła Podstawowa nr 74ul. Pogodna 84 Szkoła Podstawowa nr 80os. Przyjaźni 127 Szkoła Podstawowa nr 66Emilia MaternikDyrektor szkoły