Tłumaczenia - Edukacja - Media

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

  FORTIMATłumaczenia - Edukacja - Media oferujetłumaczenia i szkolenia językowe.  Świadczymy kompleksoweusługi: tłumaczenia symultaniczne wraz z obsługą technicznąpodczas konferencji (kabinowe), tłumaczenia konsekutywne w trakciespotkań biznesowych lub w urzędach, tłumaczenia przysięgłepisemne i ustne  tłumaczymy umowy, kontraktypostanowienia sądu, dokumenty urzędowe, oferty handlowe,artykuły, informacje prasowe  oraz korespondencję.Nasza misja to pomoc firmom, instytucjom oraz osobomprywatnym  w kontaktach zeświatem.                              Specjalizujemy się w tłumaczeniachfilmowo-telewizyjnych: tłumaczymy wywiady, rozmowy na planiefilmowym, negocjacje oraz umowy z artystami tłumaczymy filmyfabularne, dokumentalne, instruktażowe, prezentacje multimedialne i widowiska artystyczne opracowujemy polską wersję językową dofilmów zagranicznych oraz różne wersje językowe do filmówpolskich.Oferujemy kompleksowe usługi językowe dla zagranicznych ekiptelewizyjnych i filmowych.Organizujemykursy i szkolenia dla tłumaczy: Kurstłumaczenia filmów/Kurs przekładu audiowizualnego, ABC dubbingu,a także Polish for Foreigners – czyli  naukęjęzyka polskiego dla cudzoziemców.Uczymy chętnych nakażdym poziomie, przyjeżdżamy do siedzibyKlienta.                                                                          CzymSIĘ ZAJMUJEMY: tłumaczenia ustne podczas rozmów biznesowych, spotkań, naradi wizyttłumaczenia ustne symultaniczne (równieżkonferencyjne - kabinowe)tłumaczenia badań fokusowych (badań marketingowychrynku)kompleksowa obsługa językowa ekip telewizyjnych ifilmowychtłumaczenia filmów (opracowanie wersji polskiej dofilmów) - wersja lektorska, napisy również adiustacjafilmówtłumaczenia pisemne (kontrakty, oferty handlowe, artykuły,informacje prasowe, strony internetowe, korespondencja biznesowa,dokumenty samochodowe)tłumaczenia przysięgłe (ustne i pisemne dokumentówurzędowych)prowadzimy Kurs tłumaczenia filmów/ Kurs przekładuaudiowizualnegouczymy cudzoziemców polskiego czyli Polski dla cudzoziemców/Polish for Foreigners  Gwarantujemy:rozsądne ceny,doświadczeni tłumacze,korzystne rozliczanie,komfortowa obsługa,tłumacze z całej Polski.  PRAWOAUTORSKIE dlatłumaczy FORTIMA Tłumaczenia - Edukacja- Media zaprasza na 5-6 godzinneszkolenie z  prawa autorskiego w zakresie dotyczącymtłumaczy.Czy na pewnowiesz......co to jest utwór w pojęciu prawa autorskiegoi jakie prawa przysługują jego twórcy? Co tosą: osobiste prawa autorskie i autorskie prawa majątkowe, czym sięróżnią jak długo trwaochrona praw autorskich - przez ile lat twórca dzieła lub jegopotomkowie powinni otrzymywać tantiemy? Co to jest nadzór autorski wobec własnego utworu, czyktoś ma prawo nanosić poprawki w dziele innego autora? Czyzawsze jesteś właścicielem praw do swojego utworu czyli co to jestutwór pracowniczy?Jakieprawa przysługują tłumaczowi  do tytułu utworu?Czy tłumacz też jest twórcą filmu, na równi z reżyserem,scenarzystą i innymi współtworzącymi dzieło audiowizualne? Rodzaje umów, czym się różni umowa o dzieło od umowyzlecenie. Również - ochrona wizerunku w prawie polskim, kto jest osobąpubliczną? Czy tłumacz jest osobą publiczną, jakie maprawo do ochrony swojego wizerunku lub głosu?                                  Jeżelimyślisz, że wiesz wszystko o prawie autorskim,                                       to przyjdź na nasz wykład!Wykład prowadzi znawca prawa autorskiego, prawa prasowegoi mediów w Polsce. Omówiona zostanie nie tylkoustawa PRAWO AUTORSKIE, wszystko bogatoilustrowane przykładami z życia! Zapraszamyuczestników szkolenia do nadsyłaniapytań!