Tłumacz Przysięgły Języka Hiszpańskiego Dorota Dorota Kęsik-Szlęzak

Kontakt email, www
Glinki 64
40-224 Katowice , woj. Śląskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

KILKA SW O SOBIENazywam si Dorota Ksik-Szlzak i jestem absolwentk iberystyki naUniwersytecie Jagielloskim w Krakowie.Znajomo jzyka hiszpaskiego zdobyt na studiach ugruntowaam wtrakcie:a) a) licznych pobytw w Hiszpanii ju w okresie studiw(stypendium w Grenadzie, wolontariuszka w trakcie IgrzyskOlimpijskich w Barcelonie w 1992r.) jak i po ich ukoczeniu:•wyjazdy prywatne (Barcelona, Madryt, Marbella)•wyjazdy subowe w charakterze tumacza (kolonie dla modziey wCalella kilkumiesiczny pobyt w fabryce pojazdw szynowych wMollet)b) b) pracy etatowej oraz lunej wsppracy z przedsibiorstwamiz kapitaem hiszpaskim lub wsppracujcymi z firmami z Hiszpanii lubAmeryki aciskiej (ceramika meblarstwo kolejnictwo grnictwoprzemys maszynowy)ZAKRES WYKONYWANYCH TUMACZETranslacj zajmuj si zawodowo od 1995 roku - wykonuj wszelkiegorodzaju tumaczenia z jzyka hiszpaskiego (zwyke, przysige, ustne).Przyjmuj te do tumacze zwykych teksty pisane w jzyku kataloskimoraz techniczne teksty w jzyku angielskim.Poniej przedstawiam zestawienie tumacze, z jakimi miaam najczciejstyczno w ostatnich latach:a) tumaczenia przysige•dokumenty stanu cywilnego (akty urodzenia, maestwa, zgonu)•dokumenty tosamoci (paszporty, dowody osobiste, karty staegopobytu)•dokumenty prawne (penomocnictwa, akty notarialne, pozwy i innedokumenty sdowe w sprawach gospodarczych, rozwodowych, oalimenty, itp.)•dokumenty potrzebne do wyjazdu i pracy za granic (zawiadczenia oniekaralnoci, zawiadczenia lekarskie, wiadectwa kwalifikacji, umowyo prac, itp.)•deklaracje podatkowe, zawiadczenia o zarobkach i inne dokumentypotrzebne osobom zatrudnionym w Hiszpanii do rozliczenia si zpolskim fiskusem lub Zakadem Ubezpiecze Spoecznych)•wiadectwa szkolne, maturalne, dyplomy ukoczenia szk wyszych ikursw, indeksy•papiery samochodowe (karty przegldw technicznych, dowodyrejestracji i wyrejestrowania pojazdu, fakturykupna-sprzeday)•dokumenty prawno-handlowe (wycigi z rejestru handlowego, statutyspek, umowy handlowe)•dokumenty policyjne (zgoszenie kradziey, itp.)•dokumenty medyczne (wypisy ze szpitala, orzeczenia lekarskie,itp.)•dokumenty celne (SAD, wiadectwa pochodzenia, itp.)b) tumaczenia zwyke•korespondencja prywatna, teksty uytkowe•teksty techniczne, gwnie z dziedziny kolejnictwa, budowy maszyn,malowania i zabezpiecze antykorozyjnych, grnictwa, ceramiki(warunki techniczne wykonania i odbioru, dokumentacjatechniczno-ruchowa, atesty i inne dokumenty jakociowe, instrukcjeobsugi i konserwacji maszyn, karty technologiczne, wiadectwadopuszczeniowe, itp.)•korespondencja handlowa (zamwienia, ustalenia warunkw dostawy)•teksty naukowe i popularno-naukowe