Tłumacz przysięgły języka angielskiego Monika Wiśniewska

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

Tłumaczenia zwykłe i uwierzytelnione, pisemnepolsko-angielskie i angielsko-polskiedokumenty prawne (akty notarialne, umowy i statuty spółek,odpisy z rejestru handlowego, rejestru przedsiębiorców, umowy,kontrakty, ustawy)materiały i dokumenty finansowe, księgowe, rachunkowe(sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegłych rewidentów,raporty okresowe publikowane przez spółki giełdowe i inne, raportyroczne, faktury)regulaminy i instrukcje wewnętrzne firm, protokoły, uchwały,informacje dla akcjonariuszy na walne zgromadzeniadokumenty samochodowe – faktury, dowody rejestracyjne, tytuływłasnościtypowe dokumenty wymagające tłumaczenia przez tłumaczaprzysięgłego (odpisy aktu urodzenia, małżeństwa, dyplomy, indeksy,świadectwa, zaświadczenia, itp.)Tłumaczenia wykonywane są na zlecenie instytucji, firm iosób prywatnych.Jako tłumacz przysięgły staram się, aby wszystkie wykonywane przezemnie tłumaczenia charakteryzowały się wysoką jakością. Pomaga mi wtym wieloletnie doświadczenie w pracy tłumacza oraz korzystanie zkonsultacji ze specjalistami z różnych dziedzin.Ponadto priorytetowo traktuję kwestię punktualności. Wszystkie mojetłumaczenia trafiają do Klientów we wspólnie uzgodnionym terminie.Tłumacz przysięgły ma niejednokrotnie dostęp do informacjipoufnych. Zachowanie poufności traktuję jako podstawowy wymóg pracyw tym zawodzie zaufania publicznego, określony zresztą wyraźnie wustawie o tłumaczu przysięgłym.Warunki tłumaczeniaTłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz maza zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą ispecyfiką obu języków. Jednocześnie nie wolno mu dodawać treści iznaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku zwykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez Klienta.Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekstbez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności zaten tekst.Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęciai oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.