The English School Of Koszalin

Kontakt email, www
ul. Obrońców Tobruku 1 Koszalin
75-646 Koszalin , woj. Zachodniopomorskie

Angielski

Polski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA Kursy gimnazjalne nastawione są na dobre i skuteczne przygotowanie młodzieży do egzaminu gimnazjalnego i wyżej w zależności od poziomu zaawansowania. O doborze do odpowiedniej grupy decyduje wiek oraz wynik testu określającego wyjściowy poziom umiejętności językowych danego ucznia. Grupy liczą od 4-7 osób. Każda z nich prowadzona jest przez dwóch nauczycieli. Lektorzy polscy dysponują dużym doświadczeniem zawodowym i dobrze znają specyfikę i zakres naszych programów, natomiast lektorzy natywni skutecznie ćwiczą umiejętności mówienia arefleksyjnego i rozumienia ze słuchu. Obycie z żywym językiem oraz egzamin próbny, który przeprowadzamy z wyprzedzeniem w naszej szkole podwyższa komfort zdawania prawdziwego egzaminu i gwarantuje uzyskanie pozytywnego wyniku. Testy kontrolne przeprowadzane są dwukrotnie w ciągu semestru. Na koniec każdego półrocza rodzice otrzymują informację o postępach swojego dziecka.

Kursy dla firm

KURSY DLA FIRM Od początku istnienia szkoła prowadzi kursy dla firm w siedzibie własnej lub u kontrahenta. Program zajęć dostosowujemy do potrzeb i specyfiki danej firmy. Prowadzimy kursy ogólnojęzykowe, profilowane pod kątem danej branży oraz typu biznes. Najczęściej zajęcia prowadzone są naprzemiennie przez lektorów polskich i native speakers. Udział tych drugich stwarza uczącym się możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych w autentycznych sytuacjach zawodowych.

Maturalne

MŁODZIEŻ LICEALNA Kursy licealne nastawione są głównie na dobre i skuteczne przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. Grupy liczą 4-7 osób i każda z nich prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: lektora polskiego i natywnego. Podział na grupy w klasach pierwszych i drugich odbywa się głównie na podstawie testu sprawdzającego poziom zaawansowania. W klasach trzecich mamy już jednoznaczny podział na grupy pracujące w kierunku matury podstawowej i rozszerzonej. Kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele polscy dobrze znający specyfikę tych egzaminów oraz lektorzy natywni, których rola w przygotowaniu uczniów do egzaminu ustnego jest nieoceniona.

Dla szkół podstawowych

DZIECI 8-12 LAT Dzieci uczą się w małych 4-7 osobowych grupach, w przyjaznej atmosferze. O doborze grupy decyduje wiek oraz wyjściowy poziom umiejętności danego dziecka. Nauczyciele stosują urozmaicone formy nauczania w oparciu o pieczołowicie dobrany podręcznik uwzględniający charakter i temperament danego zespołu. Każda grupa prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: native speakera oraz lektora polskiego, co ma istotne znaczenie dla szybkiego kształtowania odruchów leksykalnych, poprawnej wymowy i gramatycznej świadomości. W ciągu semestru przeprowadzane są dwa testy kontrolne. Na koniec każdego półrocza rodzice są rzetelnie informowani na temat postępów dziecka, jego zaangażowania w zajęcia oraz frekwencji.

Specjalizacje:

 • Angielski
 • Polski
 • Kursy językowe
 • Dla gimnazjum
 • Kursy dla firm
 • Maturalne
 • Dla szkół podstawowych

O nas

 • SIEDZIBA
 • Szkoła usytuowana jest na Rokosowie, pięknej dzielnicy Koszalina, niecałe 100 metrów od ulicy Zwycięstwa (rondo przy ul. Św. Wojciecha). Łatwy dojazd autobusami linii nr 2 i 12.
 • JAK UCZYMY
 • Przede wszystkim w małych, nie przekraczających siedmiorga osób grupach, dobranych pod względem wieku oraz poziomu zaawansowania. Dobór kandydatów do poszczególnych grup prowadzony jest w oparciu o testy kwalifikacyjne i wywiady, a także udział w bezpłatnych lekcjach próbnych. W zależności od charakteru grupy zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 50-60 minut.
 • Każdą grupę prowadzi naprzemiennie dwóch ściśle współpracujących ze sobą lektorów, polski i zagraniczny.
 • Wieloletnie doświadczenie naszej Szkoły potwierdziło wysoką efektywność powyższej metody. Dzięki niej nasi studenci szybko zyskują wiarę we własne umiejętności komunikacyjne, co istotnie przyspiesza osiągnięcie autonomii językowej.
 • NAUCZYCIELE
 • Wszyscy nasi lektorzy posiadają wykształcenie uniwersyteckie oraz pełne przygotowanie metodyczne do nauczania języka obcego.
 • Oprócz wysokich kwalifikacji wykazują duże zaangażowanie, entuzjazm, kreatywność i poczucie humoru. Ich bogate doświadczenie i profesjonalizm pozwala na skuteczne przygotowanie studentów do egzaminów certyfikatowych, gimnazjalnych i maturalnych.
 • Native speakers z Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA.