Szkoła Językowa Progress Celina Kurkowska

Kontakt email, www
Blanowska 23 zobacz inne firmy z Listopada
,

Kursy językowe

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Egzaminacyjne

O nas

Szkoła Językowa Progress w Zawierciu powstała w 1995 roku jako
efekt marzeń o szkole nastawionej na ucznia, na jego sukces, w
której panuje przyjazna, twórcza atmosfera, jednym słowem - Szkoła
z Pozytywnym Klimatem, jak nas póżniej określono. Atmosferę tę
tworzymy przez troskę o właściwe dydaktycznie i wychowawczo relacje
z uczniami, które, jak wierzymy, budują ich motywację do pracy.
Maksymalizacji intensywności używania języka obcego (a więc i
przyspieszeniu uzyskania wyniku!) służą różnorodne pozalekcyjne
formy pracy Szkoły (patrz Oferta Szkoły) Pochlebia nam określenie
Szkoła z klimatem i zobowiązuje nas ono do dalszego wysiłku w tym
kierunku - by działo się jeszcze więcej, jeszcze lepiej, jeszcze
intensywniej. Najbardziej jednak cieszą nas osiągnięcia naszych
uczniów niemal 400 międzynarodowych certyfikatów, w tym
najwyższe certyfikaty Cambridge (CPE) uzyskane przez zaledwie 16-18
letnich uczniów Szkoły), gdyż potwierdzają słuszność obranego przez
nas kierunku - nastawienia na WYNIK!!! Naszym wyróżnikiem jest
również to, że w momencie zapisu ucznia do naszej Szkoły
przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za jego sukces zarówno na
egzaminach jak i w szkole. Oznacza to, że jeśli ktoś potrzebuje
dodatkowej pomocy, może ją uzyskać od swojego nauczyciela (poza
lekcjami), ode mnie, na dodatkowych bezpłatnych warsztatach
językowych (w tym z native speakers) lub korzystając z tzw.
HELPING LINE - indywidualnej pomocy kolegów i koleżanek bardziej
zaawansowanych językowo (ze zdanymi międzynarodowymi
certyfikatami). Raz jeszcze dziękuję Państwu, którzy nam zaufali,
zespołowi lektorów współpracujących ze Szkołą od lat (tworzymy
prawdziwy team, z osiągnięcia czego jestem również bardzo
dumna!), Rodzicom i Dziadkom z niezmiennym poświęceniem dowożących
lub przyprowadzających dzieci do Szkoły, pozostały pracownikom
Szkoły i jej sympatykom. W przyszłości będziemy wciąż doskonalić
organizację i pracę naszej szkoły dla dobra naszych słuchaczy.
Dowodem na to są starania i przygotowania Szkoły do uzyskania znaku
jakości PASE, organizacji zrzeszającej kilkadziesiąt szkół
językowych w kraju o najwyższej jakości pracy. Znak ten zdobyliśmy
w lutym 2006. Patrz: www.pase.pl.Odwiedzając naszą stronę
internetową będziecie się Państwo mogli zapoznać ze szczegółami
pracy naszej Szkoły i, mam nadzieję, poczuć jej KLIMAT. Z
poważaniem, Celina Kurkowska