Szkoła Językowa „AZS”

Kontakt email, www
ul. Leyka 23/24
12-100 Szczytno , woj. Warmińsko-Mazurskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Szkoła Językowa „AZS” od wielu lat z dużym powodzeniemprowadzi szkolenia językowe w firmach i instytucjach województwawarmińsko-mazurskiego, niezależnie od wielkości firm i profilu ichdziałalności. Uczymy języka angielskiego biznesowego, a takżejęzyka polskiego dla cudzoziemców. Prowadzimy zajęcia nawszystkich poziomach zaawansowania, grupowe i indywidualne,wspierając naszych klientów firmowych w podwyższaniu kompetencjizawodowych pracowników różnego szczebla w ramach znajomości językówobcych.Zajęcia prowadzimy w siedzibie klienta, lub w siedzibach naszejSzkoły, w nowoczesnych i komfortowych salach. Wszystkie nasze salemają bardzo wysoki standard.Oferta „AZS” dla klienta firmowego obejmuje różne profileszkoleń językowych:• kursy języka ogólnego• kursy języka ogólnego z elementami biznesu• kursy języka biznesowego• kursy specjalistyczne (np.: finanse i bankowość, prawo, medycyna,IT, inne w odniesieniu do specyficznych potrzeb klienta)• kursy egzaminacyjne• krótkie kursy intensywne (np.: korespondencja e-mailowa,spotkania i prezentacje)• kursy indywidualneKlientom firmowym „AZS” oferuje wsparcie w planowaniu iorganizacji szkoleń językowych. Chętnie dzielimy się zdobytymidoświadczeniami i proponujemy optymalne rozwiązania. Zespółpracowników „AZS” odpowiedzialnych za szkolenia dla klientówkorporacyjnych na każdym etapie procesu przygotowania i realizacjiszkolenia służy pomocą i wsparciem.