Salonik Kosmetyczny - Studio Zgrabnej Sylwetki

Kontakt email, www
Al. Hallera Józefa (Generała Józefa Hallera) 1
61-455 Poznań , woj. Wielkopolskie

Angielski

Francuski

Niemiecki

Kursy językowe

Tłumaczenia

Maturalne

Dla liceów

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Tłumaczenia
  • Maturalne
  • Dla liceów

O nas

Korepetycje w PolsceJeśli poszukujesz dobrego korepetytora w Twoim mieście, to dobrzetrafiłeś! Ten portal jest dla Ciebie!Jeśli chcesz ogłosić się jako korepetytor - bardzo dobrzetrafiłeś!Ten portal jest dla Ciebie!Z roku na rok coraz więcej uczniów korzysta z odpłatnej pomocykorepetytorów.Wykwalifikowani specjaliści oferują fachową pomoc w rozwiązywaniuproblemów z daną partią materiału, weryfikują poprawnośćrozwiązania zadań domowych, dostarczają dodatkowe informacje, któresłużą poszerzenia zakresu wiedzy osób szczególnie zainteresowanych.Dawniej, to guwernantki przekazywały dzieciom we dworkachszlacheckich arkana wiedzy, teraz do każdego domu może dotrzećpomoc w osobie korepetytora lub dziecko może zdecydować się nadodatkową pomoc w nauce w jednym z licznych centrów korepetycji.Korzystanie z pomocy drugiej osoby podczas nauki przestało byćwstydliwą przypadłością. Korepetycje są teraz trendy! Zarównouczniowie wykazujący problemy w nauce, jak i ci, którzy doskonalesobie radzą z przyswajaniem wiedzy, szczycą się uczęszczaniem nadodatkowe lekcje w celu pogłębiania wiedzy. Rodzice polecają sobienawzajem zaufanych korepetytorów, godne polecenia szkoły. Wdzisiejszych czasach nieuczęszczanie na korepetycje - to dopierowstyd!Jakie są zalety i wady korepetycji w domu?Korepetytor przyjeżdża na wyznaczoną godzinę do domu, uczeń nietraci czasu na dojazdy, ale tym samym korepetycje są droższe, gdyżnauczyciel dolicza sobie czas dojazdu. Istnieje niezliczona liczbaogłoszeń osób, które chcą podjąć się nauczania, dlatego rodzic iuczeń mogą dowolnie przebierać w kandydatach, by trafić na osobę,która spełni ich oczekiwania i dostosuje metody nauczania do styluuczenia się dziecka.Jakie są zalety i wady lekcji dodatkowych w centrumkorepetycji?Najczęściej to dziecko musi po zajęciach szkolnych dojechać podwskazany adres, by pobierać korepetycje. Istnieją też firmy, któreposiadają w ofercie korepetycje indywidualne z dojazdem do domuklienta, jednak są one droższe od zajęć w centrum. Dzięki nauce wcentrum rodzic ma większą kontrolę nad postępami dziecka, a przedewszystkim nad kwalifikacjami korepetytora. Centra korepetycjipoddają wnikliwej ocenie pracę nauczycieli, tak jak w szkołach, taki w centrach lekcje są wizytowane przez kierowników, byzweryfikować, czy pracownik rzetelnie wykonuje swoją pracę.Niewątpliwie dużą zaletą jest też fakt, iż obca osoba nie będziesię kręciła nam po domu.Ile zapłacimy za dodatkowe lekcje?Ceny korepetycji wahają się od 15 do 60 PLN za 45 minut. Zależą oneod czasu dojazdu do ucznia, liczby osób w grupie (w przypadkukorepetycji w małych grupach), czy stopnia naukowego korepetytora.Kiedy zdecydować się na korepetycje?Na dodatkowe zajęcia z przedmiotów, które powodują największetrudności, najlepiej jest się zdecydować w chwili, gdyzaobserwujemy pierwsze problemy z przyswajaniem wiedzy. Podstawądobrej nauki jest systematyczność, jeśli narobimy sobie zaległościna początku - będziemy musieli poświęcić dużo więcej czasu ipieniędzy, by nadrobić je w póˇniejszym okresie. Problemyedukacyjne wynikają często z zaniedbania we wcześniejszym stadiumnauki, dlatego korepetycje dają możliwość powtórzenia, czywyjaśnienia materiału, do którego nauczyciel idący według szkolnegoprogramu nauczania nie ma czasu wracać.Dodatkowe zajęcia po lekcjach są szczególnie przydatne dladzieciom, które mają problemy z koncentracją. Podczas zajęćindywidualnych lub w małych grupach, uczeń jest świadomy, że uwaganauczyciela jest cały czas skoncentrowana na nim (a nie jak wklasie liczącej 32 uczniów), i musi się pilnować, by wypełniaćpolecenia.Dodatkowym plusem korepetycji, jest fakt, iż pomagają one podnieśćpoziom własnej wartości ucznia. Dzieci, które na zajęciach w szkolenie mają śmiałości, by wziąć udział w dyskusji, czy przedstawićswoje zadanie domowe, za strachu, iż będą wyśmiane, mają szansenauczyć się, że popełniać błędy jest rzeczą ludzką, a i onepotrafią zrobić coś dobrze. Dzięki korepetycjom, zaczną rozwiązywaćzadania dobrze!