Regionalne Stowarzyszenie OświatoweKaganek

Kontakt email, www
ul. Komorowicka 48
,

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum

O nas

Nauczyciel - szkolny opiekun konkursu Fox bierze na siebieodpowiedzialność za przebieg konkursu w swojej szkole, a wszczególności za:Prawidłowe i terminowe zgłoszenie uczestników. Zgłoszeniagrupowego należy dokonać postępując zgodnie z podanymi proceduramido 15. stycznia 2014 r. Wpłaty za udział w konkursie przyjmowane sątylko za pomocą przekazu pieniężnego na konto podane przezregionalnego koordynatora.Poinformowanie uczestników o lekturce i tematyce konkursu.Dopilnowanie odbioru testów i kart odpowiedzi w ilościodpowiadającej liczbie zgłoszonych uczestników.Zgodny z regulaminem przebieg zawodów, w tym samodzielną pracęuczniów.Dostarczenie/odesłanie, w ustalony przez koordynatoraregionalnego sposób, zaklejonej koperty z kartami odpowiedzi ilistą uczestników w dniu przeprowadzenia konkursu, w szczególnychprzypadkach w dniu następnym.Poinformowanie uczniów o wynikach konkursu.Odbiór, w ustalony przez koordynatora regionalnego sposób,nagród i przekazanie ich nagrodzonym.