PROWADZIMY ZAJĘCIA W

Kontakt email, www
nr 1
05-091 Ząbki , woj. Mazowieckie

Obozy językowe

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Obozy językowe
  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Nasza firma zajmuje się organizowaniem i prowadzeniemprofesjonalnych szkoleń językowych. Zatrudniamy wyłącznie wysokowykwalifikowanych lektorów, współpracujących z firmami takimi jakTelewizja Polska S.A., Budimex, ICI Polska, Reemtsma Polska,Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wittchen, Van Cargo S.A., STENAOferujemy indywidualne oraz grupowe kursy języka angielskiego,niemieckiego i rosyjskiego przeznaczone dla pracowników Państwafirmy. Gwarantujemy atrakcyjne ceny.NASZA OFERTA OBEJMUJE:Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji, testówkwalifikacyjnych oraz analizy potrzeb słuchaczy,opracowanie programów merytorycznych dla każdego słuchacza igrupy,przygotowanie materiałów pomocniczych, tzw. handouts,przeprowadzenie zajęć,nadzór merytoryczny i hospitacje zajęć, przeprowadzenie testówsemestralnych,przedstawianie raportów (progress reports) o postępachsłuchaczy i frekwencji uczestnictwa w zajęciach.CELAMI NASZYCH KURSÓW SĄ:Nabycie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się wjęzyku obcym zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym,opanowanie struktur gramatycznych,ćwiczenie kluczowych umiejętności językowych: mówienia,słuchania, czytania i pisania,rozwijanie umiejętności płynnego posługiwania się językiemangielskim, przełamanie barier językowych.