Progress Szkoła Języków Obcych

Kontakt email, www
Krynicka 1
05-092 Łomianki , woj. Mazowieckie

Obozy językowe

Angielski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Dla szkół podstawowych

Specjalizacje:

  • Obozy językowe
  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum
  • Dla szkół podstawowych

O nas

Kursy ogólne oferowane przez SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH PROGRESS sąintegralną częścią programu nauczania gwarantującego zarównodzieciom, młodzieży,  jak i dorosłym rzeczywiście zaawansowanystopień znajomości języka obcego.W tym celu każdy słuchacz poddawany jest bieżącej ocenie poziomuwiedzy (mid-term test) i ocenie podsumowującej osiągnięte postępy(final test).Nasze kursy rozwijają w równym stopniu wszystkie sprawnościjęzykowe, tj. rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem,znajomości gramatyki i słownictwa, pisania oraz mówienia. Dziękitemu możliwe jest przygotowanie się do zdawania egzaminukompetencyjnego w gimnazjum i maturalnego w szkole średniej bezkonieczności uczęszczania na specjalny kurs przygotowawczy. Naszychsłuchaczy przygotowujemy również do egzaminów Cambridge ESOL (PET,FCE, CAE, CPE).Najmłodsi uczniowie mogą rozpoczynać naukę w SJO PROGRESS już wwieku 5-6 lat. Dzięki temu zdobywają podstawy niezbędne do dalszegoskutecznego rozwijania swojej znajomości języka angielskiego.Metodyka i organizacja zajęć dostosowane są do rzeczywistych,indywidualnych możliwości każdego słuchacza.Wszyscy uczniowie, którzy uczyli się już wcześniej językaangielskiego przechodzą test kwalifikujący ich na odpowiedni poziomzaawansowania oraz do odpowiedniej grupy.