Proeuropa Centrum Nauczania Języków Obcych ŁódŸ Adam Sitarek

Kontakt email, www
Ul. Terespolska 21
93-504 Łódź-Górna , woj. Łódzkie

Grupowe

Grupowe

Angielski

Francuski

Rosyjski

Włoski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Grupowe
  • Grupowe
  • Angielski
  • Francuski
  • Rosyjski
  • Włoski
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum
  • Egzaminacyjne

O nas

 OFERTA DLA FIRM - ProeuropaBusiness  PROEUROPA BUSINESSW trakcie trwania szkolenia PPROEUROPA zapewnia pełenmonitoring przebiegu szkoleń, badanie efektywności, kontrolęjakości nauczania oraz motywacji uczących się.  OFERTA JĘZYKÓW języki podstawowe: angielski, niemiecki,hiszpański, włoski, francuski, rosyjskijęzyki skandynawskie: szwedzki, norweski,duński, fińskijęzyki mniej popolarne: niderlandzki, portugalski, chorwacki,czeski,węgierski języki orientalne:  japoński, chiński, arabski  polski dla obcokrajowcówSzkolenia (kursy) z języka ogólnego ifachowego:Naszym klientom instytucjonalnym oferujemy zarówno kursyjęzyka ogólnego (np. GENERAL ENGLISH),  językabiurowego (np. OFFICE ENGLISH)  na poziomach(A1-C2) jak i kursy specjalistyczne o wybranym przezklienta profilu np. język biznesu(np. BUSINESS ENGLISH), prawo, administracja,czy też korespondencja handlowa.Program nauczania może zawierać dowolnie wybraną ilość godzindydaktycznych przeznaczonych na opanowanie z zagadnień fachowychnp. finansowo-kadrowych, czy też korespondencji biznesowej.Ilość godzin w ramach danego kursu /grupy językowej/przeznaczonych na doskonalenie umiejętności fachowych może wzależności od Państwa życzeń wahać się od około 15% czasu zajęć(standardowa wielkość na kursach GENERAL lub BUSINESS ENGLISH) do70% w wypadku kursów zorientowanych na opanowanie zagadnień np.finansowo-kadrowych. Analiza potrzeb klientaNa wstępie analizujemy potrzeby językowe uczestników kursu.Staramy się określić jak najwięcej szczegółów dotyczącychrzeczywistych potrzeb i możliwości słuchaczy. Podział na grupy szkolenioweWstępne określenie poziomu zaawansowania uczestników szkoleńjęzykowych odbywa się na podstawie leksykalno-gramatycznego testukwalifikacyjnego (ok. 25-30 minut) lub testu pisemnegosprawdzającego umiejętności leksykalno-gramatyczne i trzy spośródczterech kluczowych sprawności językowych tj. rozumienie ze słuchu,rozumienie tekstu pisanego i sprawność pisania tekstów. Kompetencjaw zakresie sprawności mówienia sprawdzana jest podczas rozmowy zkażdym potencjalnym uczestnikiem kursu. Testy kwalifikacyjneprzeprowadzane są nieodpłatnie! Opracowanie programu kursuWynik testu będzie podstawą kwalifikacji do konkretnych grupzaawansowania językowego i wraz z sugestiami dotyczącymi treścidydaktycznych (np. moduł leksykalny dotyczący słownictwa fachowego(branżowego) i/lub biznesowego) stanowił będzie punkt wyjścia doopracowania programu nauczania dla poszczególnych grup. Przebieg kursuSzkolenie może odbywać się w naszej siedzibie lub w siedzibieKlienta, obejmować dowolnie określoną ilość godzin dydaktycznych ibyć realizowane w dowolnej ilości zajęć w tygodniu. W czasietrwania szkolenia postępy słuchaczy monitorowane są na bieżącopoprzez systematycznie prowadzone sprawdziany i wystawianecząstkowo oceny opisowe. Zakończenie szkoleniaSzkolenie kończy się egzaminem końcowym sprawdzającym poziomwiedzy zdobytej podczas całego kursu. Pod koniec kursu wszyscysłuchacze otrzymują certyfikat oraz końcową ocenę opisową, zaśfirma - szczegółowy raport z realizacji szkolenia. DLA FIRM - dostępne języki Oferowane szkolenia/kursy językowe:angielskiniemieckihiszpańskiwłoskifrancuskirosyjskiszwedzkinorweskiduńskiportugalskichorwackiczeskifińskiduńskiniderlandzkipolski dla obcokrajowcówchińskijapońskiarabski Przykładowe moduły specjalistyczne:język biznesu (np. BUSINESS ENGLISH)komunikacja w biurze (np. OFFICE ENGLISH)medycyna (MEDICAL ENGLISH)korespondecja handlowaprawotechnikainformatykainne (zgodnie z potrzebami klienta)