ProEdu Sp. z o.o.

Kontakt email, www
Gdańska 91
93-376 Łódź , woj. Łódzkie

Za granicą

Angielski

Kursy językowe

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Za granicą
  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Egzaminacyjne

O nas

Egzaminy TELC należą do systemu egzaminówstworzonychw oparciu o program ramowy: Common EuropeanFramework of ReferenceRady Europy. Egzaminy TELC sąuznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.Wiele szkół wyższych na terenie Polski zdecydowało się uznaćegzaminy TELCjako końcowe egzaminy językowe. Egzaminy TELCpoziom B1 i B2 są także oficjalnieuznawane w procesie awansuzawodowego (dziennik ustaw nr 96 z 29 maja 2003).Są onedokumentem uznawanym przez instytucje publiczne i gospodarcze m.in.Chamber of Commerce (Izby Handlowe). Certyfikat TELC tomiędzynarodowy dowódumiejętności porozumiewania się w językuobcym, akceptowany w krajach UniiEuropejskiej, co pomaga wznalezieniu pracy, tak w kraju, jak i na terenieUniiEuropejskiej.Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność.Oznaczato, iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego napoziomie B1 (średniozaawansowany)jest takim samym egzaminem jakegzamin z języka francuskiego czy angielskiegona tym samympoziomie. Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowowCentralnym Biurze Egzaminacyjnym WBT weFrankfurcie nadMenem. Listy natomiast są oceniane dwustopniowoprzez dwóch różnych egzaminatorów.Część ustna jest ocenianaprzez licencjonowanych egzaminatorów. Po zdaniuegzaminu TELCotrzymuje się Certyfikat, potwierdzającyznajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Czytaj więcej