Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Kontakt email, www
Gniewska 13
20-078 Lublin , woj. Lubelskie

Kursy językowe

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Egzaminacyjne

O nas

Serwis pozwala na przeszukiwanie oferty Politechniki Lubelskiej(np. badań, analiz, ekspertyz oraz szkoleń)skierowanej do przedsiębiorców oraz placówek naukowych.Zachęcamy do współpracy przy planowaniu projektówbadawczych, wdrażaniu nowych technologiiczy wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie w ramachprojektów wspieranych ze środków Unii Europejskiej. PolitechnikaLubelska prowadzi również doradztwo, a także oferuje pomoc wzakresie certyfikacji innowacyjnego charakteruproduktu.Zachęcamy również do wprowadzania usprawnień w Państwaprzedsiębiorstwach poprzez zamawianie prac magisterskichlub doktorskich realizowanych w ramach jednostek PL(e-mail: innowacje@pollub.pl).Serwis prowadzony jest przez Biuro Rozwoju i KooperacjiPolitechniki Lubelskiej, które oferuje pomoc i pośrednictwo wkontaktach z jednostkami Uczelni.Oferta jest dostępna także w formie książkowej (pdf).osoby do kontaktu:Agnieszka Kluskatel. 81 538 47 22,e-mail: a.kluska@pollub.plAnna Michalskatel. 81 538 45 79,e-mail: a.michalska@pollub.plPliki do pobrania: Wzory umów na zlecone prace naukowo - badawcze.       Oferta jednostek PL:• Biblioteka• Centrum Informatyczne• Lubelskie Centrum TransferuTechnologii• Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości• Biuro Rozwoju, Promocji i Kooperacji Politechniki Lubelskiej• Wydział Budownictwa i Architektury• Wydział Inżynierii ŚrodowiskaWydział Mechaniczny:• Instytut Technologicznych SystemówInformacyjnych• Katedra Inżynierii Materiałowej• Katedra Inżynierii Procesowej, Spożywczej iEkotechniki• Katedra Komputerowego Modelowania i TechnologiiObróbki Plastycznej• Katedra Mechaniki Stosowanej• Katedra Automatyzacji• Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji• Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn• Katedra Pojazdów Samochodowych• Katedra Procesów Polimerowych• Katedra Silników Spalinowych i Transportu• Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i NapędówLotniczychWydział Elektrotechniki i Informatyki:• Instytut Informatyki• Instytut Podstaw Elektrotechniki iElektrotechnologii• Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych• Katedra Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń• Katedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki WysokichNapięć• Katedra ElektronikiWydział Zarządzania:• Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką• Katedra Ergonomii• Katedra Finansów i RachunkowościKatedra Finansów i Rachunkowości• Katedra Marketingu• Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu• Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa• Katedra ZarządzaniaWydział Podstaw Techniki:• Instytut Fizyki• Katedra Fizyki Stosowanej• Katedra Metod i Technik Nauczania• Katedra Podstaw Techniki