Perfect English Karolina Kawalec Bożepole Wielkie

Kontakt email, www
ul. Rzeźnicka 12
84-200 Wejherowo , woj. Pomorskie

Grupowe

Grupowe

Angielski

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Grupowe
  • Grupowe
  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

Proponujemy współpracę instytucjom oraz firmom,które zainteresowane są podniesieniem poziomu znajomościjęzyka angielskiego wśród swoich pracowników.Na podstawie analizy potrzeb firmy oraz indywidualnych oczekiwańpracowników opracowujemy optymalne rozwiązania metodyczne iorganizacyjne.W trakcie trwania szkolenia szkoła Perfect English zapewnia pełenmonitoring przebiegu szkoleń, badanie efektywności, kontrolęjakości nauczania oraz motywacji uczących się.Planowanie szkolenia:Przed rozpoczęciem szkolenia napodstawie rozmowy z przedstawicielem firmy  określany jest celszkolenia oraz dokonywana jest wstępna analiza potrzeb klientaUczestnicy przystępują do testukwalifikacyjnegoPrzeprowadzane są indywidualnerozmowy kwalifikacyjne z lektorem, mające na    celupotwierdzenie poziomu zaawansowania oraz ustalenie potrzebindywidualnych uczestników szkoleniaNa podstawie wyników testu orazrozmów kwalifikacyjnych dokonywany jest podział na grupyOdbywają się bezpłatne lekcjepróbne, które mają na celu wstępne zapoznanie z proponowanymilektorami, metodami nauczania, podręcznikami.Na podstawie informacji opotrzebach językowych uczestników szkolenia, lektor dobierapodręczniki oraz opracowuje ramowy program kursu.Miejsce i czas szkolenia.Zajęcia w ramach kursówprowadzonych przez Perfect English odbywają się w siedzibieKlienta - dla Jego wygody i oszczędności.Możliwe są również zajęcia wsiedzibie szkoły w Wejherowie lub w Karwii.Kursy mogą się rozpocząć wdowolnym miesiącu. Harmonogram szkolenia i plan zajęć dostosowujemydo oczekiwań Klienta i poszczególnych grup. Jesteśmy do dyspozycjiod 7:00 do 21:00. Zajęcia mogą się odbywać również w soboty i wokresie wakacyjnym.Częstotliwość zajęć jestdostosowana do potrzeb Klienta . 1x w tygodniu po 100min. lub 2 x wtygodniu po 100min. Jedna lekcja trwa 50 min. , między którymiwystępuje 10min. przerwa.Koszt kursu negocjowany jestindywidualnie z każdą firmą, ponieważ jest on uzależniony od wieluczynników, tj. miejsce odbywania się lekcji (Szkoła lub siedzibaFirmy), częstotliwość odbywania się lekcji, godzina odbywania sięlekcji ( rano, popołudniu, wieczorem).Wystawiamy faktury VAT. Szkolenia z języka angielskiegomożna wliczyć w koszty działalności firmy.Jeżeli są Państwozainteresowani naszą ofertą  oraz lekcjami pokazowymi prosimyo kontakt pod numerami telefonu:512 383 242 lub 509 745 233