Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu

Kontakt email, www
Pereca 2
22-400 Zamość , woj. Lubelskie

Grupowe

Specjalizacje:

  • Grupowe

O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu została utworzona na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 czerwca 2005 r. i jest jedyną tego typu uczelnią publiczną w regionie, a od 01 października 2009 roku uczelni nadano imię Szymona Szymonowica. PWSZ w Zamościu prowadzi zajęcia dydaktyczne na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich oraz studiów podyplomowych. Bezpłatnie kształci na kierunkach: turystyka i rekreacja, politologia, pedagogika, matematyka, filologia angielska, mechanika i budowa maszyn oraz logistyka.Wraz z początkiem swej działalności Uczelnia przyjęła strukturę instytutową. Wyodrebniono nastepujace instytuty: Instytut Humanistyczny, Instytut Przyrodniczo-Techniczny, Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych, Instytut Turystyki i Rekreacji oraz Instytut Nauk Społecznych. W 2007 roku Uczelnia odkupiła od miasta budynek, który przeznaczono na Dom Studenta. Obecnie w akademiku mieszkają studenci PWSZ, jak również goście Uczelni. PWSZ w Zamościu posiada najnowocześniejsze w regionie laboratoria, które tworzą Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu. Jest to zdecydowanie największa inwestycja szkolnictwa wyższego w regionie.