Odsłony 12515

Kontakt email, www
ul. Narewska 11
15-840 Białystok , woj. Podlaskie

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Maturalne

Dla liceów

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum
  • Maturalne
  • Dla liceów

O nas

II Liceum Ogólnokształcącego
im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
w Białymstoku
na rok szkolny 2013/2014
Klasa I A i klasa I B – politechniczna
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki,
fizyki i języka angielskiego.
Języki obce nauczane
w klasie:
język angielski i do wyboru język niemiecki,
język rosyjski lub język francuski. Zajęcia
uzupełniające:
historia i społeczeństwo. Zajęcia
dodatkowe:
grafika komputerowa, zajęcia laboratoryjne na
Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, podstawy astronomii.
Klasa I C – politechniczno - inżynierska
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z matematyki,
fizyki i do wyboru informatyki lub chemii.
Języki
obce nauczane w klasie:
język angielski i do wyboru język
niemiecki, język rosyjski lub język francuski. Zajęcia
uzupełniające:
historia i społeczeństwo. Zajęcia
dodatkowe:
zajęcia z chemii realizowane w laboratorium z
zastosowaniem technik informatycznych. Klasa
I D – biologiczno - chemiczna
Klasa z rozszerzonym
programem nauczania z biologii, chemii i języka
angielskiego.
Języki obce nauczane w
klasie:
język angielski i do wyboru język niemiecki, język
rosyjski lub język francuski. Zajęcia
uzupełniające:
historia i społeczeństwo. Zajęcia
dodatkowe:
kultura antyczna i łacina, pierwsza pomoc
przedmedyczna.Klasa I E – medyczna
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z biologii, chemii
i fizyki.
Języki obce nauczane w klasie :
język angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub
język francuski. Zajęcia uzupełniające: historia i
społeczeństwo. Zajęcia dodatkowe: kultura antyczna
i łacina, pierwsza pomoc przedmedyczna.Klasa I F –
menadżerska
Klasa z rozszerzonym programem
nauczania z matematyki, geografii i języka angielskiego

Języki obce nauczane w klasie: język
angielski i do wyboru język niemiecki, język rosyjski lub język
francuski. Zajęcia uzupełniające: historia i
społeczeństwo. Zajęcia dodatkowe: ekonomia, język
angielski w biznesie, młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.
Klasa I G – prawniczo – humanistyczna
Klasa z rozszerzonym programem nauczania z języka
polskiego, historii i wos-u.
Języki obce nauczane
w klasie:
język angielski i do wyboru język niemiecki,
język rosyjski lub język francuski. Zajęcia
uzupełniające:
przyroda. Zajęcia
dodatkowe:
podstawy prawa – I grupa, warsztaty
dziennikarskie – II grupa.Klasa I H –
międzynarodowa (pre – IB)
Pre - IB jest to oddział
przygotowujący do nauki w klasie IB , która kończy się maturą
międzynarodową.

Szczegółowe
informacje dotyczące zasad funkcjonowania programu IB zostaną
podane na spotkaniu organizacyjnym z Dyrektorem szkoły w dniu 17
kwietnia 2013 r. o godzinie 17.00 w siedzibie szkoły ul. Narewska
11 15-840 Białystok. Uwaga! Sprawdzian
uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego - ustny i pisemny
kwalifikujący do tego oddziału odbędzie się 3 i 4 czerwca 2013 r. w
siedzibie szkoły. Podanie o przystąpienie do testu należy złożyć w
kancelarii szkoły do 31 maja 2013 r.
Więcej
informacji o funkcjonowaniu klasy na podstronie Matura
Międzynarodowa.
Języki obce nauczane w
klasie:
język angielski (język wykładowy dla wszystkich
przedmiotów z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego), język
niemiecki.Zajęcia obowiązkowe: CAS
(Creativity, Action, Service) – zajęcia rozwijające indywidualne
umiejętności oraz zainteresowania z dziedziny kreatywności oraz
aktywności fizycznej TOK (Theory of Knowledge) – teoria wiedzy.
Proponujemy również: ZAJĘCIA
ARCHITEKTONICZNE
-niezależnie od wybranego profilu
klasy. PRZYRODOZNAWCZE PODSTAWY KRYMINALISTYKI I
TOKSYKOLOGII
- niezależnie od wybranego profilu klasy
SEKCJE SPORTOWE – piłka siatkowa, piłka koszykowa,
tenis stołowy, badminton, szachy, futsal, lekkoatletyka,
strzelectwo sportowe,łyżwiarstwo szybkie, aerobik
rekreacyjny, zajęcia ogólnorozwojowe. DSD II
język niemiecki kurs 6 - letni (kontynuacja), niezależnie od
wybranego profilu klasy. W szkole zostanie utworzona grupa
międzyoddziałowa z rozszerzonym programem nauczania języka
niemieckiego, przygotowująca do egzaminu dyplomowego Deutsches
Sprachdiplom (DSD) C1. Podstawą kwalifikacji do grupy jest
dodatkowy sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka niemieckiego,
część pisemna odbędzie się 7 czerwca 2013
r. (piątek) godz. 9.00, część ustna 10 czerwca 2013 r.
(poniedziałek) godz. 14.00
(w siedzibie szkoły) na
poziomie B1 wg skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego. Podanie o przystąpienie do testu należy złożyć w
kancelarii szkoły do dnia 31 maja 2013 r.
Zakres materiału do egzaminu zostanie opublikowany na podstronie
DSD. Uwaga! Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego
testu z języka niemieckiego nie są wliczane do punktów
rekrutacyjnych, są wstępnym warunkiem rekrutacji uczniów do grupy
międzyoddziałowej.Dni Otwarte szkoły odbyły
się:
14 marca 2013 r. (czwartek) od 11.00 do 14.00
i 17 kwietnia 2013 r. (środa) od 14.00 do 16.00.