Mr Rabbit Professional Children's School Of English Szkoła, angielski

Kontakt email, www
Al. Wojska Polskiego 8
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Angielski

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum

O nas

Proponujemy Państwa dzieciom udział w zajęciachjęzykowych odbywających się w niewielkich grupach przystosowanychdo ich wieku i poziomu umiejętności. Naszym priorytetem jestindywidualne podejście do dziecka i stworzenie przyjaznejatmosfery prowadzonych zajęć, tak by uczynić naukę efektywnąi przyjemną.Dzięki atrakcyjnym grom, piosenkom i innego rodzaju zabawomdzieci ze swobodą poznają język, w którym prowadzone sązajęcia. To naturalny, mimowolny proces uczenia się języka.Lekcje dla dzieci odbywają się w następującychgrupach wiekowych (z możliwością przeniesienia do innej grupy –starszej lub młodszej – w zależności od poziomu zaawansowania):Junior-beginners  3 – 4 lataJunior 5 lat – 7 latJunior-advanced 8 lat – 9 latDla starszych dzieci i młodzieży, nie mającychkontaktu z językiem obcym, jak i tych posiadających pewneumiejętności językowe, proponujemy zajęcia w rozszerzonej formieopartej o intensywną naukę nie tylko mówienia, ale także pisania iczytania. Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Kursprowadzony jest przez nauczycieli wyspecjalizowanych w pracy zmłodzieżą i – mimo że bardziej zaawansowany – nie jest pozbawionyelementów metodologii wynikającej z naturalnego procesu poznawaniai przyswajania języka.Senior- Beginners 10 lat – 12 latSenior 13 lat – 14 latSenior-advanced 15 lat – 16 latZajęcia odbywają się raz w tygodniu (45 lub 60 minut) lub 2 razy wtygodniu (45 lub 60 minut) w zależności od przynależności doposzczególnych grup zaawansowania (decyduje o tym wiek dziecka,znajomość języka obcego oraz preferencje rodziców). UWAGA! Istnieje możliwość, w zależności odzainteresowania, utworzenia grupy z językiem:Grupy tworzone są analogicznie do grup w języku angielskim.OFERTY SPECJALNEKURS GIMNAZJALNYOferujemy Państwu kurs specjalny przygotowujący do egzaminuwstępnego do gimnazjum dwujęzycznego. Zajęcia odbywają się 2 razy wtygodniu po 45 minut. Szczegóły omawiamy z Państwem indywidualnie,gdyż są one dostosowywane do potrzeb Państwa dziecka.LEKCJE INDYWIDUALNEOpcjonalnie 1 lub 2 razy w tygodniu po 45 lub 60 minut w zależnościod wieku. Koszt to od 45 do 55 zł w zależności od wieku dziecka iterminu zajęć. Szczegóły uzgadniane są indywidualnie.