Lublin - Centrum

Kontakt email, www
ci 4
20-016 Lublin , woj. Lubelskie

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Kursy dla dzieci - toszkolenia ktre realizujemy z sukcesem od kilkunastu lat. To nietylko nauka ale take zabawa i doskonaa przygoda dla naszychnajmodszych suchaczy. Kadra dydaktyczna realizujca zajcia z dziemito wyselekcjonowani lektorzy z odpowiednim wyksztaceniemmetodycznym, jzykowym oraz pedagogicznym. Szkolenia realizujemymetod komunikatywn, ktra skupia si na potrzebach uczniw, a take nazwizku midzy jzykiem uczonym w klasie, a jzykiem uywanym poza klas.Zadaniem jej jest rozwijanie kompetencji komunikatywnej, dlatego tezajcia czsto przyjmuj form: pracy w parach lub grupach wymagajcejnegocjacji i kooperacji midzy uczniami zada opartych o pynnomwienia, co wzmacnia pewno uczniw odgrywania rl (role-plays)podczas ktrych uczniowie wicz i rozwijaj funkcje jzykowe. Nasza oferta obejmujenauk caoroczn w dwch semestrach. Rok szkolny rozpoczynamy wewrzeniu a koczymy w czerwcu. Nasz plan zaj jest cile powizany zrozkadem zaj dzieci w szkole publicznej do ktrej uczszczaj. Kadysuchacz zarwno przed jak i po zajciach do czasu odbioru przezrodzicw lub opiekunw przebywa pod opiek pracownika Szkoy. Najczciejjest to Szkolna wietlica.