Line Progress Grzegorz Malinowski Kursy maturalne, kursy językowe

Kontakt email, www
Wawrzyniaka Piotra (Księdza Piotra Wawrzyniaka) 1
15-102 Białystok , woj. Podlaskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Line Progress Grzegorz MalinowskiFirma powstała 4 września 2009 r., od samego początku wyznaczającsobie cel dostarczenia wszystkim zainteresowanym usług najwyższejjakości. Główną działalnością firmy jest świadczenie usługedukacyjnych.W dniu 28 stycznia 2011 r. nasza firma stała się jednostką wpisanąw strukturę Systemu Oświaty uzyskując status Niepublicznego OśrodkaDokształcania. Od 2009 do kwietnia 2013 roku z naszych usługedukacyjnych skorzystało ponad 700 osób.Obecnie jesteśmy na etapie wdrażania prac nad utworzeniemnajwiększej platformy edukacyjnej umożliwiającej kształcenie wformie e-learningu. Przekładając zdobyte doświadczenie i wiedzęnaszych nauczycieli na obraz monitora przy wykorzystaniunajnowszych technologii informatycznych i multimedialnych. Mamynadzieję, że pierwsze kursy w tej formie uda się pokazać Państwu już wewrześniu 2013 roku.W naszej ofercie dydaktycznej znajdą Państwo:Kursy maturalne - prowadzone z myślą o jednymz najważniejszych egzaminów młodego człowieka. Jego wynik rzutujena dalsze losy edukacyjne i przyszłość każdego maturzysty.Przygotowanie maturalne to prowadzone w formie warsztatów zajęciapozalekcyjne mające na celu podniesienie poziomu na jakim młodzieżukończy ten etap w swoim życiu.Kursy językowe - standaryzowane kursyopierające się o najnowsze trendy i metodykę dydaktyczną. Kursyjęzykowe skierowaliśmy zarówno do dzieci i młodzieży ale równieżosób dorosłych i seniorów. Proponujemy również kursy językowededykowane dla firm oraz osób wyjeżdżających za granicę wposzukiwaniu pracy.Kursy komputerowe z ukierunkowaniem nazaprojektowanie, rozpoczęcie i prowadzenie elektronicznejdziałalności gospodarczej (e-biznesu). Idąc w stronę przekazanianaszym uczniom praktycznej wiedzy w zakresie ekonomicznych podstawanalizy rynku, najnowszych trendów i modeli prowadzenia e-biznesu,poprzez automatyzację przepływu informacji oraz ułatwieniainformatyczne w prowadzeniu firmy.Klub Seniora - to dwa kursy dedykowane dlaosób starszych. Kurs komputerowy - uczący podstaw obsługi komputeraoraz komunikacji internetowej. Kurs języka angielskiego, będącystopniowym zdobywaniem wiedzy.W naszych wszystkich kursach dokładamy możliwych starań, aby daćPaństwu rozwiązania najwyższej jakości, dopasowanej na miarędzisiejszych i przyszłych czasów.Drugą kategorią działalności, którą się zajmujemy to szeroko pojętybiznes. Wyznaczając sobie za cel, pomoc w zakresie zaprojektowaniai prowadzenia działalności gospodarczej. W naszej ofercie znajdą Państwo:Programy gruntowej reklamy Państwa działalności w sieci- jeżeli prowadzą już Państwo firmę, ale nie ma jejwidocznej w internecie lub czynności podjęte nie przynosząspodziewanych rezultatów, pomożemy. Zaczynając od audytuzewnętrznego w zakresie wizerunku w sieci, poprzez wyznaczeniestrategii i dokładnego planu marketingowego. To się po prostuopłaca. Pomoc i doradztwo w zakresie rozpoczęcia działalnościgospodarczej w zakresie e-biznesu. Dział będzieuruchomiony od sierpnia 2013 roku, w którym łączymy naszedoświadczenie edukacyjne z możliwościami grupy Line Passion Sp. zo.o. Oferta zawierać będzie najwyższej jakości warsztaty edukacyjneukazujące realne zaprojektowanie, utworzenie i prowadzeniedziałalności gospodarczej w formie e-biznesu, przy wykorzystaniunajnowszych aplikacji wspierających sprzedaż w sieci.Trzecia kategoria działalności to PomocCudzoziemcom. Oferujemy tu pomoc w zakresie legalizacjipobytu, pracy i życia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Działten obsługują doświadczeni pracownicy znający od podszewkiprocedury administracyjne w tym zakresie. Nasza pomoc obejmujegłównie Województwa Mazowieckie i Podlaskie.