Kontakt - TIGlobal

Kontakt email, www
ul. Żołnierzy Września 15/23
41-500 Chorzów , woj. Śląskie

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

LegalEnglish (w tym kursy przygotowujące do egzaminu ILEC)Business English (również przygotowywanie do egzaminówtakich jak LCCI International Qualifications czy BEC)Programy weekendowe Total Immersion dla firmGeneral English (oraz kursy obejmujące Egzaminy Cambridge iinne egzaminy uznawane na rynku pracy)Kursy maturalneNauczanie w TIGlobal obejmuje różne poziomy znajomościjęzyka zgodnie ze standardem Rady Europy – The Common EuropeanFramework of Reference for Languages. Oferujemy lekcjeindywidualne i grupowe grupy tworzy klient. Nauczanie odbywa się wsystemie zintegrowanym tzn. doskonalone są wszystkie czteryumiejętności: mówienie, czytanie, rozumienie języka mówionego ipisanie, przy czym nacisk kładzie się na kształcenie umiejętnościnajbardziej przydatnej klientowi. Podczas zajęć kreuje się sytuacjepraktyczne zbliżone do prawdziwych, takich jak udział w spotkaniachi dyskusjach, wyrażanie opinii czy rozumienie i tworzenie tekstównp. korespondecji handlowej. Metoda ta stosowana jest nawszystkich poziomach zaawansowania.