Kasia Lewicka Akademia Języków Obcych

Kontakt email, www
Rynek Nowomiejski 4 zobacz inne firmy z Rynek Nowomiejski
87-100 Toruń , woj. Kujawsko-Pomorskie

Angielski

Francuski

Hiszpański

Niemiecki

Rosyjski

Szwedzki

Włoski

Kursy językowe

Maturalne

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Hiszpański
  • Niemiecki
  • Rosyjski
  • Szwedzki
  • Włoski
  • Kursy językowe
  • Maturalne
  • Egzaminacyjne

O nas

Skrót DELE oznacza Diploma de Espańol como Lengua Extranjera,
czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego. Egzaminy DELE są
jedynymi egzaminami oficjalnymi z języka hiszpańskiego o
charakterze międzynarodowym, sygnowanymi przez Ministerstwo
Edukacji, Kultury i Sportu Hiszpanii. W Polsce ich organizatorem
jest Instytut Cervantesa.W zależności od poziomu
zaawansowania, w ramach DELE można uzyskać następujące dyplomy:
Diploma Nivel A1 Diploma Nivel A2 Diploma Nivel B1 (Inicial)
Diploma Nivel B2 (Intermedio) Diploma Nivel C1 Diploma Nivel C2
(Superior) Diploma A1 (Acceso) DELE Nivel A1 to
certyfikat zaświadczający o opanowaniu języka hiszpańskiego na
Poziomie Podstawowym (A1), który jest pierwszym z sześciu poziomów
nauczania wyszczególnionych w Europejskim Systemie Opisu
Kształcenia Językowego (Marco común europeo de referencia para las
lenguas) Rady Europy. Potwierdza umiejętności językowe pozwalające
zrozumieć i stosować najczęściej używane codzienne wyrażenia (A1).
Wedlug ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest
odpowiednikiem nastepujacych dyplomów miedzynarodowych: Francuski:
Diplôme dEtudes en Langue Française DELF A1 (CIEP) Niemiecki:
Start Deutsch 1Diploma A2 Egzamin ten potwierdza
umiejętności w zakresie rozumienia często używanych zdań i wyrażeń
dotyczących istotnych elementów otoczenia (informacji o sobie samym
i rodzinie, zakupach, miejscach, spędzaniu czasu i innych).
Diploma B1 (Inicial)Egzamin ten potwierdza kwalifikacje
językowe pozwalające na prawidłowe posługiwanie się językiem na
poziomie podstawowym.
Składa się z następujących części: Rozumienie tekstu (40 min.)
Zredagowanie kilku prostych tekstów o tematyce praktycznej (50
min.) Rozumienie ze słuchu (30 min.) Test gramatyczny i
sprawdzający znajomość słownictwa (40 min.) Rozmowa (10-15
min.) Według ALTE (Association of Language Testers in Europe) jest
odpowiednikiem następujących dyplomów międzynarodowych: Angielski:
Preliminary Englist Test (PET) Francuski: Certificat dÉtudes de
Français Pratique 2 (C.E.F.P. 2) Niemiecki: Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache (ZdaF)Diploma B2 (Intermedio)
Jest potwierdzeniem kwalifikacji językowych pozwalających na
swobodne porozumiewanie się w sytuacjach typowych dla życia
codziennego. Składa się z następujących części: Rozumienie tekstu
(60 min.). Zredagowanie listu prywatnego i wypracowania (60 min).
Każdy tekst winien mieć 150-200 słów.Rozumienie ze słuchu
(30 min.). Należy odpowiedzieć na 12 pytań dotyczących czterech
wypowiedzi nagranych na taśmie magnetofonowej, np. ogłoszeń,
wiadomości, rozmów, wywiadów.Test sprawdzający znajomość
gramatyki i słownictwa (60 min.). Rozmowa (10-15 min.). Według ALTE
(Association of Language Testers in Europe) jest odpowiednikiem
następujących dyplomów międzynarodowych: Angielski: First
Certificate in English (FCE) Francuski: Diplôme de Langue Française
(DL) Niemiecki: Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)Diploma
C1 Potwierdza kompetencje językowe wystarczające do swobodnej
wypowiedzi, bez ograniczeń formy. Kandydat posiada dobrą znajomość
słownictwa, włącznie z idiomami i wyrażeniami kolokwialnymi. Składa
się z następujących części: Rozumienie tekstu (80 min.) Wypowiedź
pisemna (80 min.). Rozumienie ze słuchu (60 min.). Rozmowa (20
min.).Diploma C2 (Superior) Potwierdza wysokie
kompetencje językowe oraz znajomość kultury hiszpańskiej. Składa
się z następujących części: Składa się z następujących części:
Rozumienie tekstu (60 min.). Zredagowanie listu o tematyce
zawodowej i wypracowania. Każdy tekst powinien składać się z
150-200 słów. Rozumienie ze słuchu (45 min.). Należy odpowiedzieć
na 16 pytań dotyczących czterech wypowiedzi nagranych na taśmie
magnetofonowej, np. rozmów lub wypowiedzi pochodzących ze środków
masowego przekazu. Test sprawdzający z gramatyki i słownictwa (60
min.). Rozmowa (10-15 min.). Według ALTE (Association of Language
Testers in Europe) jest odpowiednikiem następujących dyplomów
międzynarodowych: Angielski: Certificate in Advanced English (CAE)
Francuski: Diplôme Supérieur dÉtudes Françaises Modernes (DS)
Niemiecki: Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS), Grosses Deutsches
Sprachdiplom (GDS)