Jesteś tutaj StartKontakt

Kontakt email, www
ul. Krapkowicka 10
45-715 Opole , woj. Opolskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

W poradni diagnozujemy problemy dziecka Do Państwadyspozycji są psycholodzy, pedagodzy, terapeuci i logopedzi, którzysą starannie przez nas wybrani tak, aby zapewnić Państwu jaknajwyższą jakość usługi. Nasi specjaliści wciąż podnoszą swojekwalifikacje i na bieżąco śledzą literaturę przedmiotu. Poradnia wydaje, na podstawie badań diagnostycznych, opiniepsychologiczno-pedagogiczne dotyczące: kompleksowej oceny dojrzałości szkolnej 5 i 6-latków, dostosowania wymagań szkolnych i egzaminacyjnych dlauczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się: dysleksja,dysgrafia i dyskalkulia, ogólnych trudności w uczeniu się, dzieci dotkniętych problemami emocjonalnymi ispołecznymi, dzieci szczególnie uzdolnionych.Opinie przez nas wydane są równoprawne z opiniami poradnipublicznych, charakteryzują się: indywidualnym podejściem do problemów dziecka, obszernym wyjaśnianiem przyczyn trudności (zarówno tychszkolnych jak i emocjonalnych) szczegółowymi zaleceniami dla nauczycieli w obszarzedostosowania wymagań i metod pracy oraz wsparcia psychologicznego, zawierają szczegółowe wskazówki dla rodziców do pracy zdzieckiem w domu ze wskazaniem konkretnych ćwiczeń oraz pomocnejliteraturyWykonujemy również badaniapsychologiczno-pedagogiczne wymagane przez instytucje orzekające oniepełnosprawności i o potrzebie kształcenia specjalnego.Dokonujemy oceny braku przeciwwskazańpsychologicznych dla dzieci grających w teatrze, filmie, reklamieoraz kandydatów do szkół artystycznych i innych.Orientacyjny czas badańpsychologiczno-pedagogicznych to 3 - 4 godziny – dwaspotkania. W szczególnych przypadkach, istnieje potrzeba badańuzupełniających, (m.in. w przypadku nadpobudliwości psychoruchowej,bądź podejrzenia upośledzenia umysłowego), mogą to być 3 - 4spotkania, w zależności od specyfiki problemu i pracy dziecka.Udzielamy porad psychologicznych, pedagogicznych ilogopedycznych dla rodziców dzieci w wieku od 0-18 lat, dotyczącychrozwoju dziecka, wychowania, edukacji czy zdrowia psychicznego.Już wkrótce będzie możliwość badania rozwojupsychoruchowego małych dzieci (0-3 lata)Oferujemy indywidualne wsparcie psychologiczneon-lineHigiena zdrowia psychicznego jest równie ważna jak zdrowiafizycznego, o czym często zapominamy. W zaciszu swojego domuwystarczy włączyć komputer, uruchomić Skype i o umówionej godziniepołączyć się z poradnią. Termin spotkania można rezerwowaćtelefonicznie lub e-mailowo.zalety: dowolność czasu i miejsca kontakt. oszczędność czasu, dyskrecja Wybrane obszary wsparcia:Ciąża, macierzyństwo - przygotuj się do nowejroli.o porodzie i pielęgnacji maluszka dowiesz się w szkole rodzenia,czasami jednak potrzebne jest wsparcie psychologa, któryprzeprowadzi cię przez trudne chwile. Musisz odnaleźć się w nowejroli, która wymaga od ciebie cierpliwości, spokoju, zorganizowania,pozytywnego nastawienia, umiejętności godzenia róźnych rzeczy,dodatkowo zadbania o swoje zdrowie i wygląd. Jest to, szczególniena początku, bardzo trudne. Łatwo jest popaść we frustrację,zniecierpliwienie, niezadowolenie z samej siebie, a nawet depresję,szczególnie gdy wszystko jest nie tak jak powinno, a dzieciątkopłacze całymi dniami.Wychowanie dzieci, w tym jak: radzić sobie z agresją,rozwijać zdolności dzieci, kształtować prawidłowe zachowanie,stymulować wszechstronny rozwój dzieckaWychowanie dziecka to proces, począwszy od okresu niemowlęctwa, ażdo dorosłości. Dlatego też należy wciąż doskonalić i rozwijać swojeumiejętności wychowawcze.Komunikacja w rodzinie, w pracy, asertywnośćSkąd się biorą konflikty? jakie są ich przyczyny? jak je rozwiązać?jak komunikować się asertywnie? często kontakt z najbliższymi nienależy do najłatwiejszych, szczególnie gdy dziecko wchodzi w okresdojrzewania, a przez styl życia jaki nam obecnie towarzyszy, niemamy wystarczającej ilości czasu dla siebie nawzajem. Nasze wspólnechwile z rodzina często ograniczają się do wieczornych spotkań iwspólnych zakupów w weekend.Stres i wypalenie zawodowe, depresja - profilaktyka iprzeciwdziałanieStres jest nieodłącznym elementem naszego życia, nie można gowyeliminować, ale można nauczyć sie nim zarządzać oraz metodrelaksacji, odpowiedniej reakcji na sytuacje stresujące. Wypaleniezawodowe często towarzyszy zawodom, w których jest ciągły kontakt zludźmi, naucz się jak zapobiegać skutkom wypalenia.Rozwój osobisty, kariera, kreowanie wizerunku, zarządzaniesobą w czasiePraca nad poczuciem własnej wartości, odkrywanie mocnych stron,motywacja, rola pierwszego wrażenia, psychologia barw, praca zciałem, rola kobiecości w kształtowaniu wizerunku, efektywnezarządzanie swoim czasem