Jan Borski - Notariusz

Kontakt email, www
ska 8
Szczecin , woj. Kujawsko-Pomorskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

Notariusz Jan BorskiWykształcenie:ukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Adam Mickiewicza wPoznaniu (UAM Poznań),ukończone studia prawnicze na Freie Universitt w Berlinie (FUBerlin),ukończona aplikacja sędziowska (zdany Egzamin sędziowski),ukończone pełne wykształcenie notarialne (aplikacja notarialna,asesura notarialna, zdany Egzamin notarialny),ukończone studia podyplomowe dla tłumaczy przysięgłych językaniemieckiego w Collegium Balticum w Szczecinie,zdany - w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie - EgzaminPaństwowy na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego,certyfikat odbycia trzytygodniowej Hospitacji notarialnej wNiemczech w roku 2007 (składającej się z seminariów i praktyki wniemieckiej kancelarii notarialnej).Znajomość języków obcych:• język niemiecki (biegle w mowie i piśmie),• język rosyjski (bardzo dobrze w mowie i piśmie),• język angielski (w stopniu podstawowym).Współpracownicy:Asystent notariusza AnnaBorkowicz/pozaetatowy aplikant notarialnyukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza wPoznaniu,mówi po angielsku i niemiecku,uczestnik programu Sokrates na uniwersytecie BayreuthAsystent notariusza - praktykant mgr inż. Monika Gregorczykpozaetatowy aplikant notarialnyukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskim orazstudia inżynierskie na Akademii Morskiej w Szczecinie,włada biegle językiem angielskim,Asystent notariusza - mgr Joanna Krasockaukończone studia prawnicze na Uniwersytecie Szczecińskimukończone studia germanistyczne na USwłada biegle językiem niemieckim, językiem angielskim orazwłoskim,posiada angielski certyfikat FCESekretarka Katarzyna Ostrycharzukończone studia na kierunku Administracja Wydziału Prawa iAdministracji Uniwersytetu Szczecińskiego,mówi po niemiecku i rosyjsku.