GOLDENGLISH Monika Wiśniewska

Kontakt email, www
Stefczyka Franciszka 1
80-001 Gdańsk , woj. Pomorskie

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

  zajcia dostosowane do poziomuzaawansowania i tempa pracy grupy, rozwijanie umiejtnoci suchania iczytania ze zrozumieniem, oraz pisania i mwienia, ze szczeglnymnaciskiem na t ostatni, w oparciu o materia leksykalny igramatyczny (to znaczy, e podczas zaj suchamy nagra, ale te siebienawzajem, mamy wiele okazji do przewiczenia w praktyce nowopoznanego sownictwa i zwrotw, czytamy teksty oraz staramy sipisa), praca z odpowiednio dobranympodrcznikiem, czas zaj: godziny ranne iwczesne popoudnie, miejsca zaj: kluby osiedlowe wnajwikszych dzielnicach Gdaska, aby uatwi Pastwu dojazd nazajcia, max. 15 osb w grupie, czstotliwo zaj: 2 x 45 minut, 1raz w tygodniu, kursy w systemie semestralnymtzn. z przerw wakacyjn i zimow, rabat na zakuppodrcznikw, lektor z wyksztaceniemkierunkowym i dowiadczeniem w nauczaniu dorosych, atrakcyjna oferta cenowa: 10 zza 45 minut zaj, brak wpisowego, dogodne warunki patnoci.