Gimnazjum Nr 145 im Jana Pawła II

Kontakt email, www
Ul. Krasiczyńska 4/6 zobacz inne firmy z Krasiczyńska
03-379 Warszawa , woj. Mazowieckie

Kursy językowe

Dla gimnazjum

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Dla gimnazjum
  • Egzaminacyjne

O nas

, naszych dzieci, ani naszej szko 322ynie dotyczy.. Amo 380e nie wiemy jakie s 261 ciche sygna 322y dziecka wo 322aj 261cego opomoc.... ? Mo 380e sami czujemy si 281 bezradni wobec zjawiska którego nie znamy?? Przyjd 378 na warsztat a dowiesz si 281: -kiedybdquoto rdquo jest a kiedy nie jest przemoc 261? -jakie s 261 formy przemocy? -kiedy mamy do czynienia z wykluczeniem, kiedy z przemoc 261 grupow 261,kiedy za 347 z przemoc 261 w sieci? -jak rozpozna 263380e dziecko jest ofiar 261 przemocy? - jakie wzorce347rodowiskowe wspieraj 261 przemoc? -jak pomaga 263 dzieciom? Na warsztacie b 281dziemy tak 380e przygl 261da 263 si 281 obu rolom w poluprzemocy: roli przemocowca i ofiary, poznamy wzajemn 261 zale 380no 347 263 obutych ról. Warsztat 4 godzinny prowadzony metodami Psychologii Procesu. 1 3czasu przeznaczona b 281dzie na przedstawienie podstaw teoretycznych,a 2 3 na praktyczne263wiczenia. Warsztat adresowany jest do nauczycieli, rodziców i opiekunów. Dowszystkich, których obchodzi nasilaj 261ce si 281 zjawisko szkolnejprzemocy. Dodatkowe informacje i zapisy dost 281pne na stronie: Informujemy,380e warunkiem odbycia si 281 powy 380szych szkole 324 iwarsztatów jest zebranie si 281 grupy spe 322niaj 261cej przyj 281t 261 przezOrganizatora minimaln 261 liczb 281 osób. Polski O 347rodek Edukacji Montessori FundacjaDaj mi czas 22 662-74-75, Ojcostwondash nowy wzorzec m 281sko 347ci? Warsztaty kierowane do takich grup odbiorców jak: Rodzice iopiekunowie Termin: 13-04-2013 (sobota) godz. 10.00-18.00 Cena: PLN 199,00 Lokalizacja: Budynek Niepublicznej Podstawowej Szko 322y Montessori wWarszawie (Ursus Go 322 261bki) ul.Henryka Pobo 380nego 1, 02-496 Warszawa Zaj 281cia prowadzi :Dorota Bia 322y Opis szkolenia To warsztat o tym jak trudno pokona 263 schematy i modyfikowa 263, tesame od wieków, sztywne spo 322eczne role: matek, ojców... A tak 380e o tym jak odnale 378 263 w sobie swój w 322asny niepowtarzalnysposób na bycie Tat 261, zabawy z dzieckiem, wspieranie m 322odegocz 322owieka w rozwoju. Przyjd 378 na warsztat a dowiesz si 281: * jak bawi 263 si 281 z dzieckiem w ró 380nym wieku, jak organizowa 263 zabaw 281i jak w niej uczestniczy 263? * kto w Tobie lubi, a kto nie lubi bawi 263 si 281 ze swoimi pociechami? * jak postrzegasz ojcostwo, jakim jeste 347 Tat 261, a jakim chcia 322by 347by 263? Warsztat jednodniowy (8 godzinny, z przerw 261 na lunch), prowadzonymetodami Psychologii Procesu. 1 3 czasu po 347wi 281cona b 281dzie naprzedstawienie podstaw teoretycznych, 2 3 na praktyczne263wiczenia. Na warsztacie zyskasz nowe umiej 281tno 347ci: -poznasz swoje wzorce osobowo 347ciowe i przekonania które blokuj 261spontaniczn 261, naturaln 261 zabaw 281 z dzieckiem, -nauczysz si 281 lepiej rozpoznawa 263 potrzeby swojego dziecka zwi 261zanez zabaw 261 i odkrywaniem347wiata, -nauczysz si 281 jeszcze lepiej komunikowa 263 z Twoim dzieckiem, - nauczysz si 281 tworzy 263 najlepsz 261 dla Was gr 281 lub zabaw 281, któraskrojona b 281dzie na miar 281 Waszych potrzeb i mo 380liwo 347ci. Dodatkowe informacje i zapisy dost 281pne na stronie: Informujemy,380e warunkiem odbycia si 281 powy 380szych szkole 324 iwarsztatów jest zebranie si 281 grupy spe 322niaj 261cej przyj 281t 261 przezOrganizatora minimaln 261 liczb 281 osób. Polski O 347rodek Edukacji Montessori FundacjaDaj mi czas 22 662-74-75, 2013-02-14 Śniadania z klasą Mniam........... Zapraszamy na klasowe śniadania klas 3D oraz 3H . 2013-02-12 Piersza pomoc przedmedyczna. Jak radzić sobie z krwotokiem z nosa? 2013-01-25 2013-01-24 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dnia 13 stycznia już 21. raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sztab Warszawa Targówek działał już od soboty 12 stycznia. W Urzędzie Dzielnicy odbywały się spotkania z ciekawymi ludźmi, ale wielka grupa wolontariuszy zwłaszcza młodych wyruszyła w niedzielę rano. Z naszego gimnazjum w tym finale wzięło udział ponad 100 wolontariuszy z klas 1-3. Razem ze brali 28 748 zł. Na największą pochwałę zasłużyli: Julia i Adam Badurscy, którzy zebrali 1363 zł 99 gr, Julia Konieczna i Iwona Majewska – 1212 zł71 gr,Paulina Å»ywczyńska i Agata Ruszkowska – 1167 zł 91 gr, Aleksandra Skoniecka i Agata Idzik – 1154 zł31 gr orazAdrian Maliński i Adam Wyszczelski – 1146 zł68 gr oraz Michalina Akonom i Marta Sobiech – 1013 zł 95 gr. Ponadto podziękowania należą się wszystkim, którzy pomagali w sztabie w piątek po południu i w sobotę, zwłaszcza chłopcom z klasy 3d – Michałowi Milkowskiemu i Å»eni Pavylukowi. Szczególne podziękowania dla pani Joanny Borkowskiej, która kolejny raz pomogła mi w opiece nad grupą wolontariuszy. Magdalena Kotarbińska – opiekun wolontariatu 2013-01-20Szanowni Państwo! Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi bezpłatne konsultacje i poradnictwo z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej i rodzinnej. W okresie styczeń - 08.luty mogą zgłaszać się d dzieci, młodzież, rodzice, rodziny bez specjalnych zaproszeń i skorzystać z konsultacji, które będą kwalifikowały uczestników do różnych programów prowadzonych przez Stowarzyszenie dla Rodzin w tym zajęć bezpłatnych dofinansowanych ze środków m. st. Warszawa. Zaplanowaliśmy diagnozę, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zajęcia indywidualne oraz w grupach socjoterapeutycznych, edukacyjnych, rozwoju osobistego, wsparcia, pomoc rodzinie, rodzicom, pomoc w nauce dla dzieci i inne formy. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się telefoniczne. Zespoły Psychologiczno - Terapeutyczne w Warszawie Zacisze ul. Pszczyńska 26 m 57 tel. 22 2534947 518452047 Nowodwory ul. Nowodworska 35 m 51 tel. 22 2905390 696509924 Ząbkowska ul. Ząbkowska 39 tel. 226194267 lub na adres mailowy: sdr.zapisy@interia.pl Ze wzgledu na ograniczoną ilość miejsc o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 2013-01-16 Jasełka w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta 16 stycznia uczniowie naszej szkoły udali się wraz z nauczycielkami: Panią Magdaleną Kotarbińską, Panią Agnieszką Drzewską i Panią Aleksandrą Ziątek do Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej 4b. Tam zaprezentowali Jasełka na podstawie scenariusza Michaliny Akonom i Marty Sobiech. Występy wywołały uśmiechy i wzruszenie na twarzach oglądających Pań. Wysiłki zostały nagrodzone oklaskami. Następnie wspólnie z pensjonariuszkami Domu Pomocy Społecznej uczniowie zaśpiewali kolędy przy akompaniamencie pianina, na którym grała Pani Agnieszka Drzewska. Pensjonariuszki oraz Panie z personelu otrzymały aniołki wykonane z masy solnej przez uczniów naszej szkoły. 2013-01-15Zachęcamy do udziału w konkursie informatycznym2013-01-15 3d w Centrum Nauki Kopernik2013-01-14Do drugiego etapu Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS” dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego 2013 zakwalifikowały się uczennice: 1. Katarzyna Rylewicz - klasa 2 a 2. Magdalena Winek - klasa 2 a 3. Paulina Wyszomirska - klasa 2 e 4. Aleksandra Maszczyk - klasa 2 e 5. Natalia Kośka - 2 e 2013-01-14 Jasełka w szpitalu. 12 stycznia 2013 roku, w sobotę, uczniowie naszej szkoły poszli do Szpitala Bródnowskiego. Tam spotkali się w kaplicy z Księdzem Kapelanem, posługującym chorym w tym szpitalu. Następnie Ksiądz Kapelan zaprowadził nas na oddziały. Uczniowie odśpiewali kolędy, odegrali fragmenty Jasełek i rozdali, zrobione przez uczniów, kartki świąteczne oraz obrazki święte od Księdza Kapelana. Występom przysłuchiwali i przyglądali się pacjenci i personel szpitala. Dla uczniów było to cenne doświadczenie spotkania z chorymi osobami przebywającymi w szpitalu, a także występowania w nietypowych warunkach scenicznych. Występy można zobaczyć na zdjęciach i króciutkim filmie. 2013-01-08 Gimnazjalny Konkurs Wiedzy BiblijnejHieronymusKonkurs dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego (etap szkolny) odbędzie się 10.01.2013o godz. 14-tej.2013-01-07 4 stycznia odbyły się w naszym Gimnazjum Jasełka. Oto fragment. 2013-01-04 2012-12-23 My i ekologia... 12 i 13 grudnia 2012r. klasy 2a, 2b i 3f uczestniczyły w warsztatach ekologicznych, które miały miejsce w Centrum Edukacji w Izabelinie (Kampinoski Park Narodowy) oraz w Konstancinie (Muzeum Papiernictwa).Uczniowie poznali gatunki drzew i zwierząt występujących w Puszczy, jej historię i dzień dzisiejszy. Podczas spaceru po lesie szukali tropów ssaków na śniegu. Młodzież z drugiej grupy podczas warsztatów poświęconych papiernictwu wykonała własnoręczniepapier czerpany .Była to świetna lekcja poznania dawnych metod otrzymywania papieru... Na zakończenie wycieczki odwiedziliśmy Park Zdrojowy i tężnie w Konstancinie.W parku stoipomnik Naszego Patrona Jana Pawła II.Opiekę sprawowały i informacje zdobywały także p. Ewa Smoleń, p. Agnieszka Bojanowska, p. Edyta Walczyk i p. Joanna Borkowska 2012-12-22 Wykład na SGGW w ramach Wszechnicy Å»ywieniowej W listopadzie br. uczniowie z klasy 2f i 3h uczestniczyli w wykładzie na SGGW w ramach Wszechnicy Å»ywieniowej.Tematem byłyDiety i głodówki w żywieniu człowieka .Wykłady cieszą się dużym zainteresowaniem wśród studentów, licealistów i Warszawiaków... Zapraszamy na następne w 2013 roku. 2012-12-18 Drużynowe Mistrzostwa Dzielnicy Targówek w pływaniu W dniu 18 grudnia reprezentacja naszego gimnazjum wzięła udział w Drużynowych Mistrzostwach Dzielnicy Targówek w pływaniu zajmując w kategorii: dziewcząt - II miejsce chłopców - III miejsce 2012-12-17 Finał Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowymW dniach 12-13 grudnia 2012, odbył się finał Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym. Reprezentująca naszą szkołę drużyna w składzie: Paweł Koniczuk, Kuba Kaska i Daniel Piątek, zajęła 5 miejsce.2012-12-11 Gra miejskaTargówek, Bródno- RÓB ODDOLNIE 7 grudnia 2012r. drużyna naszego Gimnazjum w składzie: Mateusz Kalicki kl. IIIa, Damian Skibniewski kl. IIIa, oraz Michał Mędalski kl. IIIb wraz z opiekunem p. Radosławem Warchołem odebrała nagrody za zajęcie 2 miejsca w konkursie, który rozegrano na terenie naszej dzielnicy w dniu 16 listopada. Nagrodami były odtwarzacze MP3 oraz bilety na lot balonem widokowym. Warto dodać, że w drużyniektóra zajęła 3 miejsce startowało 2 naszych absolwentów Kuba Kiedo i Kamil Hermanowski Więcej informacji na stronie organizatora http: .targowekgra.blogspot.com