Erfolg Szkoła Języka Niemieckiego Język niemiecki, matura

Kontakt email, www
Wiktorska 34
75-320 Koszalin , woj. Zachodniopomorskie

Grupowe

Grupowe

Nauka w przedszkolu

Angielski

Niemiecki

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Grupowe
  • Grupowe
  • Nauka w przedszkolu
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

Język niemiecki od podstawUczeń, wybierając tę ofertę, uczy się języka niemieckiego poprzezróżne ciekawe techniki i metody nauczania. Kursant potrafiporozumieć się w prostych codziennych sytuacjach, potrafiprzedstawić się, przeprowadzić prostą rozmowę telefoniczną, napisaćkrótkie formy wypowiedzi, potrafi zrozumieć tekst mówiony napoziomie podstawowym.Matura/Egzamin gimnazjalnyUzupełnienie wiedzy z gramatyki, poszerzenie słownictwa poprzezróżne interesujące ćwiczenia. Przeprowadzanie rozmów sterowanych.Wyćwiczenie wyłapywania ważnych informacji z wypowiedzi ustnych.Formy wypowiedzi pisemnych, występujących na maturze/egzaminiegimnazjalnym. W soboty organizowane są próbne matury/egzaminygimnazjalne, które są wliczone w cenę. W ten sposób uczeń możesprawdzić swoją wiedzę przed przystąpieniem do prawdziwegoegzaminu.więcej na temattej oferty »Niemiecki dla szkół zawodowychJest to kurs przeznaczony specjalnie dla osób, które chcą podjąćpraktykę w Niemczech. Ćwiczenie słownictwa, które jest potrzebne wporozumiewaniu się w codziennych sytuacjach. Poznanie gramatyki odpodstaw, potrzebnej w komunikowaniu się, konwersacje, które pomogąw przełamaniu bariery w mówieniu w języku obcym. Materiałyprzygotowane są specjalnie pod wymogi osób, które chcą nauczyć siępraktycznego języka w codziennych sytuacjach, w szkole, w pracy.Niemiecki dla osób podejmujących pracę za granicąNiemiecki od podstaw pozwoli osobom wyjeżdżającym do pracy zagranicą, w codziennym komunikowaniu się i rozumieniu tekstumówionego. W tym specjalistyczne słownictwo potrzebne w konkretnejbranży. Różne ćwiczenia pozwolą przełamać bariery językowe.Przeprowadzanie dialogów: w sklepie, na poczcie, u lekarza, nadworcu itd. Ułatwią porozumienie się w różnych sytuacjach wNiemczech.GramatykaGramatyka w pigułce! Gramatyka od podstaw, poszerzenie wiedzy zgramatyki potrzebnej w szkole, w pracy, na co dzień. Materiałyprzygotowane są z myślą, żeby w sposób łatwy i przejrzystyzrozumieć zasady gramatyczne, które są niezbędne w poprawnymkomunikowaniu się w języku obcym.KorepetycjePomoc w lekcjach, wytłumaczenie gramatyki, ćwiczenie słownictwaktóre jest wykorzystywane na zajęciach, dialogi, ćwiczeniewypowiedzi ustnych, różnych form pisemnych, słuchania.CertyfikatyChcesz potwierdzić swoją wiedzę? Ten kurs przeznaczony jest dlatych wszystkich, którzy chcą, otrzymać potwierdzenie swoichumiejętności językowych. Próbne egzaminy wliczone są w cenę, jestto więc dodatkowy atut, dzięki któremu można się sprawdzić.Oferta dla dzieciSpecjalna oferta skierowana jest do najmłodszych. Dzieci uczą sięjęzyka w małych grupach poprzez śpiew, gry, konkursy, zabawę. Nazajęciach dzieci rozwijają sprawności językowe takie jak: czytanie,mówienie, pisanie i słuchanie. W łatwy i przyjemny sposób dziecipoznają podstawy języka niemieckiego. Im wcześniej zaczynamy naukęjęzyka obcego, tym łatwiej i skuteczniej się uczymy.Intensywny kurs języka niemieckiego od podstawdla osób wyjeżdżających do pracy za granicąJest to kurs przeznaczony dla osób, chcących podjąć pracę zagranicą. Ciekawe metody i formy nauczania pozwolą Państwu, w sposóbłatwy nauczyć się praktycznego języka niemieckiego, który jestpotrzebny w codziennym komunikowaniu się. Odpowiednio dobranesłownictwo ułatwi porozumiewanie się w najbardziej typowychsytuacjach w Niemczech.Kurs kończy się zaświadczeniem ukończenia kursu z językaniemieckiego na poziomie podstawowym. Miła atmosfera, gorące napojei poczęstunek.3-miesięczny standardowy kurs języka niemieckiegodla osób podejmujących pracę za granicąNiemiecki od podstaw pozwoli osobom wyjeżdżającym do pracy zagranicą, w codziennym komunikowaniu się i rozumieniu tekstumówionego. W tym specjalistyczne słownictwo potrzebne w konkretnejbranży. Różne ćwiczenia pozwolą przełamać bariery językowe.Przeprowadzanie dialogów: w sklepie, na poczcie, u lekarza, nadworcu itd. Ułatwią porozumienie się w różnych sytuacjach wNiemczech. Kurs kończy się zaświadczeniem ukończenia kursu napoziomie podstawowym A1.3-miesięczny kurs języka niemieckiegodla osób podejmujących pracę w zakresie pielęgniarstwa i opiekiosób starszych.Kurs ten ukierunkowany jest na konkretny zasób wiedzy w zakresiepielęgniarstwa i opieki osób starszych. Pozwoli osobomwyjeżdżającym do pracy za granicą, w codziennym komunikowaniu się irozumieniu tekstu mówionego. W tym specjalistyczne słownictwopotrzebne w konkretnej branży. Różne ćwiczenia pozwolą przełamaćbariery językowe. Kurs kończy się zaświadczeniem ukończenia kursuna poziomie podstawowym A1.KonwersacjeUmiesz niemiecki ale boisz się mówić w tym języku. Odpowiedniemetody nauczania, dobrane indywidualnie pod każdego kursanta,pomogą posługiwać się językiem niemieckim swobodnie. Pomożemyprzełamać bariery związane z mówieniem w obcym języku.PogotowiePotrzebujesz pomocy z języka niemieckiego. Grozi Ci jedynka!Przyjdź pomożemy Ci poprawić oceny, nadrobić zaległości. Sprawimy,ze język niemiecki stanie się ciekawy i interesujący. Z namijedynka już Ci nie grozi!