English Language Centre University of Wrocław

Kontakt email, www
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław , woj. Dolnośląskie

Angielski

Kursy językowe

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe
  • Egzaminacyjne

O nas

Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego, znane jako EnglishLanguage Centre, powstało w 1986 roku na mocy porozumienia międzyBritish Council w Warszawie a Uniwersytetem Wrocławskim w celudoskonalenia znajomości języka angielskiego nauczycieliakademickich. Od tego czasu nieprzerwanie służymy środowiskuakademickiemu Wrocławia, a od wielu już lat nasze kursy są równieżogólnodostępne. Prowadzimy zajęcia rozwijające zarówno ogólnąznajomość języka angielskiego  jak i umiejętności przydatne wpracy nauczycieli akademickich.Nauczyciele Studium to wysoko wykwalifikowani specjaliści o dużymdoświadczeniu dydaktycznym, a specyficzny tryb nauki w Studiumpozwala na skuteczne przygotowanie sluchaczy zarówno do egzaminówjęzykowych na różnych poziomach zaawansowania jak i do swobodnegoposługiwania się językiem angielskim na codzień.Studium jest również autoryzowanym ośrodkiem egzaminacyjnymprzeprowadzającym egzaminy Cambridge English Language Assessment.