Educompleks Maria Stadnik

Kontakt email, www
Wólczańska 10
49-300 Brzeg , woj. Opolskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Postępujące w UE starzenie się społeczeństwa oraz wciąż zmieniającysięrynek pracy spowodowały, że Unia podjęła próbę stworzeniaspołeczeństwa,które nieustannie się dokształca. Znalazło to swojeodzwierciedleniew tzw. Strategii Lizbońskiej, w której jednym znaczelnych zagadnieńjest problematyka kształcenia przez całeżycie.Projekty skierowane są przede wszystkim do osób starszych (wg.KomisjiEuropejskiej za osobę starszą uważana jest osoba po 45roku życia),które bądź nie dostrzegają potrzeby podnoszeniakwalifikacjizawodowych, bądź nie wiedzą o możliwościdokształcania się.Educompleks prowadzi szereg projektów unijnych skierowanychwłaśniedo tych osób.