Dyrektor

Kontakt email, www
ul. Ciołkowskiego 10 zobacz inne firmy z Ciołkowskiego
80-463 Gdańsk , woj. Pomorskie

Nauka w przedszkolu

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Nauka w przedszkolu
  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

CELE:Nadrzędnym celem placówki
„Nasza Szkoła” jest stworzenie dobrych warunków prawidłowego
rozwoju każdego ucznia.
Pomagamy dostrzec własne
umiejętności i predyspozycje, oraz uwiadomić swoje możliwości.
Chcemy aby uczeń wiedział, że zdobyta wiedza procentuje w
przyszłości, podręcznikowe wiadomości trzeba i należy wiązać z
wcześniej zdobytą wiedzą, obserwowaniem świata i ludzi. Mamy już
ponad 20 letnie doświadczenie w pracy w klasach
młodszych, realizujemy ciąg dydaktyczno wychowawczy od przedszkola
do 6 klasy szkoły podstawowej. W klasach I-III nauczamy w systemie
blokowym, łącząc treści nauczania różnych przedmiotów i kształtując
zainteresowania uczniów. Wysiłek ucznia oceniamy opisowo. Dzieci
objęte są opieką pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczna, co
pozwala korygować proces dydaktyczny