Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych - The Translation Studies Center

Kontakt email, www
Pl. Medyków 1 zobacz inne firmy z Pl. Medyków
41-200 Sosnowiec , woj. Śląskie

Angielski

Niemiecki

Kursy językowe

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Tłumaczenia

O nas

Zajęcia w CST są prowadzone na najwyższym poziomiemerytorycznym i językowym. Przebogate zaplecze, wysoceprofesjonalna kadra, unikalne materiały i najlepsze w krajulaboratorium translacyjne mają bezpośredni wpływ na utrzymanie takwysokiego poziomu. Centrum stawia swoim słuchaczom bardzo wysokiewymagania ale dzięki temu właśnie absolwenci CST osiągają koniecznąwiedzę i umiejętności aby na trudnym rynku tłumaczeniowym odnosićsukcesy.Prezes GT PT TEPIS, dr AleksandraPodgórniak-MusilPowstanie CST w roku 2003 to odpowiedź na rosnące zapotrzebowaniena WSZECHSTRONNIE wykwalifikowanych tłumaczy-specjalistów, którewzrosło po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Kształcimystudentów i absolwentów studiów anglistycznych a także przyjmujemyinnych kandydatów z bardzo zaawansowaną znajomością językaangielskiego/rosyjskiego/niemieckiego.Specjalizujemy się w szkoleniu tłumaczy z zakresu tłumaczeniakabinowego, ustnego i pisemnego (prawie 400 godzin zajęćpraktycznych w ciągu jednego roku akademickiego). Program szkoleniaobejmuje:tłumaczenie symultaniczne tłumaczenie konsekutywneliaison interpreting tłumaczenie formalnetłumaczenie konferencyjnetłumaczenie telefonicznetłumaczenie filmówtłumaczenie slangutłumaczenie szeptane tłumaczenia przysięgłetłumaczenie miksującei wiele innychz dziedzin takich jak polityka, ekonomia, medycyna, prawo,literatura, sztuka, technika, sport itp., jednocześnie stosującanalizę zróżnicowanych rejestrów języka angielskiego, wymowyangielskiej/amerykańskiej i specyficznych idiolektów.Jako jedyni stosujemy unikalny system nauki translacji,który wypracowaliśmy w oparciu o nasze wieloletniedoświadczenia.Dysponujemy unikalnym w skali Europy laboratoriumtranslacyjno-fonetycznym, specjalnie przez nas zaprojektowanym izbudowanym.Kadra Centrum to najwyższej klasy specjaliści, o ogromnymdoświadczeniu w przekładzie i dydaktyce przekładu.Wykładowcy Centrum mają za sobą wielokrotne i czasami wieloletniepobyty w USA, Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemczech, w tym staże istypendia na wielu tamtejszych uniwersytetach i uczelniach.Posiadamy unikalne zbiory eksperckich baz danych, tezaurusów isłowników oraz dysponujemy specjalistycznymi słownikamikomputerowymi z dziedzin takich jak medycyna, prawo, ekonomia,informatyka, chemia, nauka i technika, marynistyka, biologia iwieloma innymi.W ramach dydaktyki tłumaczenia projektujemy i tworzymy własneoprogramowanie komputerowe - autorskie programy multimedialne,dostosowane do potrzeb indywidualnego odbiorcy.Przykładem stosowanych przez nas zaawansowanych technikdydaktycznych do nauki przekładu symultanicznego i konsekutywnegojest profesjonalny system obróbki dźwięku używany przez studiatelewizyjne i radiowe.Jako pomoc w pracy tłumacza stosujemy m. in. oprogramowaniekonkordancyjne otrzymane przez nas od jego twórcy - profesora TimaJohnsa z University of Birmingham posiadane przez nas bazy danychdo tego konkordancera (pogrupowane na rejestry amerykańskie -brytyjskie i pisemne - ustne) zawierają ponad 300 milionów słów.W celu wyrobienia u naszych słuchaczy umiejętności rozumieniaróżnych odmian języka (inaczej po angielsku mówi Francuz a inaczejJapończyk) stosujemy wielozakresowe, intensywne ćwiczenia zsyntezatorem mowy.Z gościnnymi wykładami odwiedzają nasze Centrum wykładowcyspecjalizujący się w takich dziedzinach jak przekład literacki,semiotyka, gramatyka historyczna czy tłumaczenia kabinowe.Centrum współpracuje z dwoma organizacjami tłumaczy w Polsce: PTTEPIS i STP.Innym niezwykle ważnym aspektem pracy w CST jest to, że ćwiczenia,materiały do nich oraz nasze autorskie programy komputerowe sąutrwalane na nośnikach CD-rom, które następnie na każdej sesjiprzekazujemy studentom. W ten sposób pod koniec studiów każdysłuchacz posiada unikatową bibliotekę wiedzy tłumaczeniowej.Nasi absolwenci notują na swym koncie wiele zawodowych osiągnięć:obsługa tłumaczeniowa wielu międzynarodowych konferencji czy imprezkulturalnych i sportowych, przekłady książek, tłumaczeniespecjalistycznych materiałów dla szpitali i firm stosującychzaawansowane technologie, tłumaczenia konferencji krajowych izagranicznych, wykonywanie pracy tłumacza dla wielu znanychprzedsiębiorstw, takich jak Polskie Huty Stali (Mittal SteelPoland), Mokate, Polska Telefonia Cyfrowa, tłumaczenie wywiadów zeznanymi osobistościami, niektórzy absolwenci Centrum otworzyliwłasne biura tłumaczeniowe, które znakomicie prosperują, itd, itp.Zapraszamy każdego, kto chce zostać NAPRAWDĘ dobrymtłumaczem!