Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON I

Kontakt email, www
abiniec 68
31-215 Kraków , woj. Małopolskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Firma CNJO NORTON I powstaa w 1991 roku w Krakowie, gdzie dodzisiaj mieci si jej gwna siedziba.Pocztki dziaania CNJO NORTON I to kursy dla dzieci i modzieyszkolnej w ramach dodatkowych zaj pozalekcyjnych - najpierwo zasigu lokalnym, ale wkrtce, w wyniku wysokiej jakoci oferty orazumiejtnoci dotarcia wszdzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie - w1999 CNJO NORTON I rozrasta si do firmy oglnopolskiej. W tym samymroku CNJO NORTON I wchodzi na rynek z ofert nauczania jzykwangielskiego i niemieckiego w ramach obowizkowej siatkigodzin. CNJO NORTON I szybko zdobywa renom i podejmujewieloletni i satysfakcjonujc wspprac z setkami szk wszystkich szczebli na terenie caegokraju. W sumie z nauki skorzystao dziesitki tysicy Uczniw.Sukces, jaki odnosi CNJO NORTON I w nauczaniu jzyka angielskiego wszkoach owocuje wielk przygod jak niewtpliwie s wakacje zangielskim, czyli obozy jzykowe dla dzieci i modzieyorganizowane nieprzerwanie w latach 1991 - 2008 i cieszce siogromnym powodzeniem. CNJO NORTON I zdobywa zaufanie rodzicw iinstytucji (min. Huta Szka Jaroszowiec, Elektrownia Poaniec).Kadego roku dziesitki dzieci spdzaj fantastyczne wakacje pod okiemszeroko wyspecjalizowanej kadry nauczycieli i opiekunw.Od samego pocztku dziaalnoci Firma oferuje nauk jzykaangielskiego osobom dorosym, w tym jzyka specjalistycznego nawszystkich poziomach. W ramach tej dziaalnoci CNJO NORTON Iwsppracowaa z takimi firmami i instytucjami jak: Jednostka Wojskowa w Lublicu, Geant Polska, Instytucja Filmowa Apollo Film, Agencja Celna w Krakowie, Jeronimo Martins Dystrybucja w Piczowie,PPH EKOENERGIA, ZW PROFIL SA, FirmaBudowlano-Handlowa Skalski, Sd Okrgowy w Krakowie, OHP wKrakowie, Katowicach i Opolu.W latach 2004-2005 z nauki specjalistycznego jzykaangielskiego korzystay pielgniarki z terenu wojewdztwalskiego.Od roku 2004 firma wsppracuje z Wojewdzkimi Urzdami Pracyi Urzdami Marszakowskimi na terenie caego kraju. Dzikidowiadczeniu, kwalifikacjom, kadrze i elastycznoci w dziaaniu CNJONORTON I jako jedna z pierwszych firm w Polsce podejmuje sirealizacji projektw unijnych najpierw w latach 2005 - 2007 wramach ZPORR a nastpnie, odroku 2008 w ramach PO KL. Wsumie, z usug firmy skorzystao tysice dorosych, dzieci i modziey wramach kursw z Priorytetw 8.1.1 i 9.1.2 realizowanych na tereniewojewdztw: maopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego, opolskiego,pomorskiego, dolnolskiego, mazowieckiego i lskiego.Szczeglnym osigniciem CNJO NORTON I jest wsppraca z MaopolskKomend Wojewdzk Policji przy realizacji projektu: Angielski na subie! -szkolenie dla funkcjonariuszy maopolskiej i podkarpackiej Policji iStray Granicznej w ramach przygotowa do Euro 2012. W ramachtej wsppracy zostao przeszkolonych i przygotowanych do obsugiMistrzostw Europy w Pice Nonej Euro 2012 - 1006Funkcjonariuszy Policji i Stray Granicznej.Wanym punktem w rozwoju CNJO NORTON I jest wprowadzenie do swojejoferty midzynarodowego egzaminu TOEIC.Nasi dotychczasowi Klienci wiadcz o nas najlepiej!