Centrum Kursów Językowych Master Angielski, nauka angielskiego

Kontakt email, www
Ul. Kościelna 1
90-766 Łódź , woj. Łódzkie

Dojazd do klienta

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Dojazd do klienta
  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Po co się wysilać?Język angielski jest narzędziem niezbędnym dofunkcjonowania w nowoczesnym świecie. Jego znajomośćgwarantuje skuteczność na rynkupracy i pozwala nawiązywać kontaktybiznesowe za granicą. Pracownicywładający językiem angielskim sąbardziej efektywni, ponieważ mogąwykorzystywać anglojęzyczne źródławiedzy i informacji. Coraz bardziejintensywna współpraca polskichprzedsiębiorstw z firmami i instytucjamiUnii Europejskiej, StanówZjednoczonych czy Kanady sprawia, żezagraniczni inwestorzyodwiedzają Łódź w poszukiwaniu partnerówbiznesowych. Aby się z nimiporozumieć konieczna jest znajomość takuniwersalnego języka jakimjest właśnie język angielski.W obliczu tego zapotrzebowania„MASTER” oferuje kursy językaangielskiego dostosowane do Państwapotrzeb i wymagań. Lektorzyprzez nas zatrudniani są specjalistami wdziedzinie nauczania językaangielskiego i przechodzą procesrekrutacyjny,  który pozwalanam wybraćnajlepszych z najlepszych. Dostosowują oni programnauczania do branży, w jakiej działają nasi Uczniowie tak, abyjęzyk stałsię rzeczywistym ułatwieniem w codziennej pracy, a nietylko przypadkowym zbiorem słówek i zagadnień gramatycznych.