Centrum Językowe Perfect Szkoła językowa, centrum językowe

Kontakt email, www
Rataja Macieja 1
32-410 Dobczyce , woj. Małopolskie

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Profil kursu dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb imożliwości uczestników zajęć. Prowadzimy nauczanie na wszystkichpoziomach zaawansowania, dla wszystkich grup wiekowych. Jeślichcesz uczyć się języka, którego nie ma w stałej ofercie naszejszkoły, zadzwoń do nas, postaramy się stworzyć możliwościnauki.- atrakcyjny program dla dzieci młodszych od 6 -5 roku życia.Kurs ten wykorzystuje kreatywność i wyjątkową chłonnośćintelektualną, sensualną i emocjonalną dzieci co w połączeniuz zastosowaniem różnorodnych metod aktywizujących skutkuje szybkimtempem przyswajania wszystkich umiejętności językowych i osiąganiemwysokich standardów (2X45minut tygodniowo) Motto: Timeflies when you are having fun- kursy przygotowujące młodzież do egzaminów kompetencyjnychi maturalnych na poziomie podstawowym i zaawansowanym (2X60minuttygodniowo lub 2X90minut tygodniowo w zależności od potrzebuczestników) Motto: Achieve success- kursy konwersacyjne kładące nacisk na język mówiony,doskonalące umiejętności komunikacyjne, do0skonalące umiejętnościwypowiadania się w języku obcym, a poprzez ćwiczenia umożliwiająceszybkie i systematyczne rozszerzanie słownictwa, szczególnieczynnego (2X60minut tygodniowo) Motto: Let’s talk abortit- Business English Organizujemy zajęcia językowe dla firm iinstytucji dostosowując tematykę zajęć do realnych potrzebpracowników i pracodawców. Typowe kursy Business English kształcąpotrzebne w pracy umiejętności: prowadzenia biznesowych rozmówtelefonicznych, korespondencji, prezentacji firmy, negocjacji,prowadzenia spotkań służbowych. Na poziomie zaawansowanym zostająrównież włączone zagadnienia z zakresu marketingu, sprzedaży,finansów, zarządzania i innych określonych modułem kursu (2X60minutlub 2X90minut) Motto: Be professional- kursy dla ludzi wyjeżdżających do pracy zagranicępotrzebujących praktycznej znajomości podstaw językowych (2X60minutlub 2X90minut) Motto: You can do it