Centrum Języków Obcych Student

Kontakt email, www
ul. Mostowa 2/ zobacz inne firmy z Mostowa
37-700 Helicha , woj. Podkarpackie

Angielski

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Kursy językowe

O nas

Centrum Języków Obcych STUDENT w Przemyślu jest ośrodkiem nauczaniajęzyków obcych, który ma na celu indywidualne podejście do uczniówi zaspokojenie konkretnych potrzeb językowych. Prowadzimykursy językowe w Przemyślu z angielskiego,niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego,ukraińskiego oraz norweskiego. Oferujemy również lekcjeindywidualne.Przyjęcia do grup językowych odbywają się poprzez indywidualnąrozmowę oraz pisemny test językowy. Konsultacje są całkowiciebezpłatne, a dane zebrane podczas rozmowy i testu dostarczająniezbędnych informacji o wiedzy językowej oraz umożliwiajązdiagnozowanie realnych potrzeb ucznia. Wstępne rozpoznanie poziomujęzykowego pomaga w dopasowaniu najlepszej grupy, która pomożewesprzeć rozwój indywidualnych zainteresowań językowych. Ośrodekproponuje również bezpłatne lekcje próbne, które pozwolą nazapoznanie się z grupami i wyborem optymalnego rozwiązania.Oferujemy także możliwość skorzystania z indywidualnych lekcji wcelu uzupełnienia wiedzy językowej niezbędnej do zakwalifikowaniasię do określonej grupy.Uczniowie otrzymują szansę na zrealizowanie swoich zainteresowańoraz na indywidualny rozwój. Kursy językowe odbywają się w grupach5-9 osobowych i trwają 50 minut. Konstrukcja lekcji umożliwiawszechstronną naukę oraz gwarantuje czas na utrwalenie poznanejwiedzy językowej.Ośrodek oferuje kursy językowe w Przemyślu: wgodzinach rannych, popołudniowych i wieczornych. W ten sposóbumożliwiamy uczniom dopasowanie czasu lekcji do konkretnychpotrzeb. Uczniowie również są informowani o postępach w naucepoprzez kwartalne raporty, w których znajduje się informacjazwrotna na temat osiągnięć językowych.Ponadto, ośrodek oferuje bezpłatny dostęp do biblioteki językowejoraz wydaje certyfikaty ukończenia kursu, w których określony jestpoziom wiedzy językowej studenta.Organizujemy również wakacyjne warsztaty językowe dla dzieci wwieku od 7 do 11 lat.Kursy języków obcych Przemyśl: Angielski w Przemyślu