Centrum Edukacyjne Mentor

Kontakt email, www
Ul. Lenartowska 1
85-009 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Angielski

Francuski

Kursy językowe

Maturalne

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Francuski
  • Kursy językowe
  • Maturalne
  • Egzaminacyjne

O nas

Nowa matura z angielskiego 2012 Egzamin maturalny z języka
angielskiego ma wykazać, w jaki sposób absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych opanowali umiejętności przydatne im po
ukończeniu szkoły w życiu codziennym. Dlatego też, najsilniej
akcentuje się rzeczywistą komunikację czyli umiejętność prowadzenia
rozmowy na określone tematy, przedstawiania własnych opinii oraz
interpretowania danych faktów. Matura z języka angielskiego w 2012
roku zostanie przeprowadzona na innych zasadach niż dotychczas –
zmiany dotyczą części ustnej egzaminu, który od tej pory nie będzie
podzielony na dwa poziomy (podstawowy i rozszerzony). Oznacza to,
iż wszyscy abiturienci przystąpią do matury ustnej z angielskiego
na jednym poziomie. Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego
będzie obejmował 3 zadania i potrwa 15 minut. Zadanie 1 i 2 to
rozmowa abiturienta z egzaminatorem polegająca na odgrywaniu ról,
opisywaniu obrazka oraz odpowiadaniu na pytania związane z daną
ilustracją. W zadaniu 3 zdający będzie zobowiązany wykazać się
umiejętnością wyrażania opinii oraz argumentowania. Nie planuje się
dodatkowego czasu na przygotowanie do odpowiedzi. Maturzyści będą
wchodzić na egzamin pojedynczo. Pewnym zmianom ulegną także
kryteria oceny wystąpienia maturzysty. Przede wszystkim
egzaminatorzy zwrócą uwagę na rozwinięcie i bogactwo wypowiedzi,
adekwatność zastosowanych struktur, poprawność
gramatyczno-leksykalną, wymowę, a także jej płynność. Położony
zostanie nacisk na jakość języka, a nie jak dotychczas na jego
funkcję komunikacyjną.
Kolejne zmiany egzaminu maturalnego z języka angielskiego dotyczą
części pisemnej i wprowadzone zostaną w roku 2015