Britannia Katarzyna Couchman

Kontakt email, www
ul. Raciborska 15
Rybnik , woj. Świętokrzyskie

Kursy językowe

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Tłumaczenia

O nas

MenuBritannia proponuje szeroką gamę usługlingwistycznych:Kursy ogólne języka angielskiego,niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, polskiego dlacudzoziemców i inneKursy języka biznesu - kształcącepraktyczną umiejętność skutecznej komunikacji w środowisku biznesuumożliwiają przygotowanie się do egzaminów honorowanychmiędzynarodowo LCCI English for Business lub Business EnglishCertificate.Kursy specjalistyczne szyte na miarę- szkolenia dostosowane do potrzeb określonych grup zawodowych,opracowane w oparciu o odpowiednie materiały dydaktyczne.Kursy modularne - krótkie kursyukierunkowane na specyficzne aspekty komunikacji w biznesieskładają się na nie opcjonalne moduły, mi.in.: spotkania,telefonowanie, negocjacje, prezentacje, korespondencjabiznesowa.Szkolenia przygotowujące do egzaminów -języka angielskiego ogólnego Pearson Test of English (PTE)dotychczas znane jako London Tests of English (LTE) oraz doegzaminów języka angielskiego w biznesie (LCCI English forBusiness lub Business English Certificate).Kursy w Wielkiej BrytaniiTłumaczenia pisemne i ustne, zwykłe iprzysięgłe.