Biuro Centrum Edukacjnego Maturita

Kontakt email, www
sierpień 2014 zobacz inne firmy z Bernardyńska
85-029 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Kursy językowe

Maturalne

Specjalizacje:

  • Kursy językowe
  • Maturalne

O nas

Drodzy Rodzice,faktem jest, że maturę zdaje nie tylko Wasze dziecko, alerównież i Wy. Jest to jeden z najważniejszych egzaminóww jego i w Waszym życiu. Zarówno ono, jak i Wypragniecie,aby wszystko poszło jak najlepiej. Wychodząc naprzeciw Waszymoczekiwaniom oraz potrzebom młodych ludzi, przejętych wysokimpoziomem wymagań maturalnych – stworzyliśmy Centrum EdukacyjneMaturita. Jesteśmy najprężniej działającą placówką, zajmującąsię przygotowaniem do egzaminu maturalnego w Bydgoszczy.W ciągu czterech lat zdobyliśmy zaufanie zarównomłodzieży szkolnej, jak i Rodziców, a także nauczycieliw szkołach średnich. Z roku na rok lawinowo wzrastaliczba uczestników naszych kursów. W każdym rokuwprowadzamy także nowe rodzaje kursów, aby podnieść jakośćkształcenia - aby każdy mógł znaleźć swój sposób na sukcesmaturalny :)Nasi wykładowcy to najbardziej doceniani,renomowani bydgoscy nauczyciele, egzaminatorzy OKE, autorzypublikacji i podręczników do szkół średnich. Przez latanauczania,nie tylko w szkołach, ale także na kursach maturalnych lubprywatnych korepetycjach, zdobyli najcenniejszą dla nauczycielaumiejętność: jasnego, logicznego tłumaczenia. Nie sztukąjest posiadać wiedzę. Sztuką jest nie tylko umieć ją przekazać, aleumieć przekazać w taki sposób,aby dzisiejsza młodzież, otoczona i przytłoczona gotowymirozwiązaniami, potrafiła i chciała zrozumieć. A potemzastosować tę wiedzę w praktyce na maturze. Wszystko możnawytłumaczyćna wiele sposobów. A dobry nauczyciel wie, który z nichjest najlepszy i który z nich niezawodnie i zawszesię sprawdza. Wie to wszystko dzięki wieloletniemu doświadczeniuw nauczaniu nie tylko w szkole, ale także na zajęciachdodatkowych, gdzie zrozumienie materiału jest podstawą.Mnie samej wiele lat zajęło opracowanie własnych schematówi metod nauczania, sposobów tłumaczenia każdego działui każdego zagadnienia. Teraz wiem, jakich użyć porównańi przykładów, jak pokierować tokiem myślenia ucznia, jakie daćzadania - aby określone zagadnienie jak najszybciej stało się jasnei pozostało w głowie na długo.Największym problemem dzisiejszej edukacji jest fakt, żemłodzież nie potrafi uczyć się samodzielnie. CentrumEdukacyjne Maturitazostało utworzone przeze mnie – rodzicai nauczyciela w jednej osobie -na podstawiewieloletnich doświadczeń i w odpowiedzi na realną potrzebęplacówki, której celem jest nauczanie przez zrozumienie oraznacisk na dodatkową pracę własną ucznia.Prawie wszyscy uczniowie mają problemy z tymi samymidziałami w danym przedmiocie. Dlaczego? Ponieważ sązagadnienia, które wymagają właśnie logicznego i wnikliwegowytłumaczenia. Nauczyciele w szkole nie mają czasu natłumaczenie i indywidualne podejście do każdego ucznia. Muszązrealizować program. Nie dziwcie się więc, kiedy słyszycie oddziecka, że nauczyciel nie tłumaczy, tylko podaje regułki, stronyod-do w książce i tydzień później egzekwuje wiedzę.Ogrom materiału z różnych przedmiotów, nieumiejętnośćsamodzielnego uczenia się i brak czasu,u ucznia - na naukę, u Rodzica - na kontrolę i motywację,skutkuje najczęściej słomianym zapałem i poddaniem się.Szukamy wówczas pomocy u korepetytorów, u nauczycieli, którzy nietylko wytłumaczą, nauczą, ale także zmotywująi dodadzą naszej młodzieży skrzydeł.Właśnie takich nauczycieli zatrudnia Maturita. To nauczycieleakademiccy, nauczyciele szkół średnich, pasjonaci, wspaniali,polecani i lubiani pedagodzy. Zapraszamy do poznanianaszej kadry TUTAJ.W Maturicie uczymy samodzielnego myślenia. Nie sztukąjest wykucie na pamięć regułki,którą Wasze dzieci mogą zapomnieć w egzaminacyjnym stresie.Sztuką jest zrozumienie, aby mogły same tę regułkę stworzyć! Uczymywyciągania wniosków, dzięki czemu nie zaskoczy ich żadne zadaniematuralne. Oczywiście są działy i dziedziny, które trzebaopanować pamięciowo. Jednak jasne przedstawienie tematui pomoc w usystematyzowaniu wiedzy mogą znacznieprzyspieszyć naukę.Zajęcia w Maturicie mają charakter wykładówi ćwiczeń. Wykłady – przedstawienie i wytłumaczeniemateriału, ćwiczenia – rozwiązywanie przykładowych zadań. Aleuwaga! Rozwiązywanie zadań to tylko wstęp do pracy, którą jeszczew domu muszą wykonać uczniowie. Tłumaczymy i rozwiązujemytakże arkusze maturalne, jednak stanowi to tylko część zajęć.Dodatkowe arkusze uczniowie otrzymują do rozwiązania w domu.Na następnych zajęciach omawiane są zadania, które sprawiły imtrudność.Wasze dzieci systematycznie sprawdzają swoje postępy.Piszą testy sprawdzające,próbne matury, które dają im motywację do dalszej naukia naszym wykładowcom pozwalająna indywidualne podejście.Zapraszamy do poznania opinii o naszychkursach na e-korepetycjeoraz ankiety na tematnaszych kursów.Ile to wszystko będzie kosztować...Zdajemy sobie sprawę, że okres maturalny wiąże się z kosztami.Dlatego proponujemy szereg zniżek i rabatów, nawet do35% oraz płatność ratalną.Dobrze zdana matura jest furtką na wybrane przez Waszedzieci uczelnie.Pamiętajmy jednak, że po przejściu tej furtki czeka ich jeszczesporo nauki. To, jak poradzą sobiena studiach, w dużej mierze zależeć będzie od wiadomościwyniesionych ze szkoły średniej i z kursów przedmaturalnych.Pomagając Waszym dzieciom w wyborze kursu przedmaturalnegopamiętajcie,że celem nauki w Maturicie jest zdobycie wiedzy przezzrozumienie, a taka wiedza pozostaje w głowachnajdłużej.Z serdecznymi pozdrowieniamii życzeniami doskonałych wyników maturalnychzałożyciel szkołydr n. farm. DominikaHapka-Żmichnauczyciel akademicki CM UMKkorepetytor z 16-letnim stażem