Bajka Przedszkole Nr 2 w Rumi

Kontakt email, www
przedszkole nr 2
84-230 Kosakowo , woj. Pomorskie

Nauka w przedszkolu

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Nauka w przedszkolu
  • Kursy językowe

O nas

„Bajka” przedszkole nr 2 mieści się przy ulicy Kościelnej 8 wRumi.W przedszkolu funkcjonują  trzy grupy: - I grupa    -  dzieci 3-letnie    -Krasnoludki, - II  grupa  -  dzieci 4-5 letnie - Kubusie,- III grupa  -  dzieci 5-6 letnie-   SmerfyDzieci w naszym przedszkolu poprzez uczestnictwo w różnychzajęciach rozwijają się wszechstronnie i harmonijnie. Przedszkolezapewnia opiekę logopedyczną.Duży nacisk kładzie się na edukację teatralną, dlatego dwa razy wmiesiącu do przedszkola zapraszane są zespoły teatralne z całejPolski.„ Większości tego wszystkiego, co jest mi potrzebne,aby wiedzieć jak żyć,co robić i jak się zachowywać nauczyłem się wprzedszkolu.Mądrości życiowej nie znalazłem na szczytachuniwersytetu, lecz w piaskownicy”R. Fulgha                                        WIZJA PRZEDSZKOLA- przedszkole zapewnia każdemu dziecku podmiotowe iindywidualne traktowanie, bezpieczny, radosny    iwszechstronny rozwój,-   oferty edukacyjne stwarzająwarunki do twórczości i kształtowania u dziecisamodzielności,-   przedszkole zaspokajapotrzeby edukacyjne wszystkich dzieci,-  przedszkole zapewnia poczuciebezpieczeństwa, troszczy się o zdrowie psychiczne ifizyczne,-  sprawne zarządzanie i kierowanieplacówką, kompetencje i kwalifikacje pracowników ,-   wnętrza przedszkola sąestetyczne i funkcjonalne,-  dzieci pozostające w trudnychsytuacjach losowych, znajdują pomoc dzięki dobrej współpracy dyrektora  z instytucjamispołecznymi, MISJA PRZEDSZKOLA„Mówi się, że „nie mamy wpływu na kierunekwiatru,lecz możemy tak ustawić żagle, aby łapać go jaknajwięcej”- przygotowanie dziecka do kreatywnego i twórczegodziałania,- przygotowane do przeżywania sukcesu, ale i do radzeniasobie z porażkami,- wyposażenie dziecka w umiejętności i wiedzę potrzebną dodalszego etapu kształcenia,Celem rozwoju naszej placówki uwzględniając jej możliwości i zasoby to tworzenie przedszkolatwórczego, otwartego  iprzyjaznego  zarówno dla dziecijak  i ich rodziców. Aby absolwent naszegoprzedszkola opuszczając placówkę był samodzielny, potrafił nawiązywać kontakty z rówieśnikami idorosłymi, radził sobie w sytuacjach trudnych, potrafił wyrażaćswoje potrzeby. Był wyposażony w umiejętności i kompetencjezwiązane z osiąganiem dojrzałości szkolnej