AnTom Edukacja - Kursy Angielskiego i Niemieckiego

Kontakt email, www
ul. Obrony narodowej 1
42-289 Woźniki , woj. Śląskie

Angielski

Niemiecki

Kursy językowe

Egzaminacyjne

Specjalizacje:

  • Angielski
  • Niemiecki
  • Kursy językowe
  • Egzaminacyjne

O nas

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Kursy przeprowadzanesą w grupach od2 do 5 osób. Na kurs można się zapisać w dowolnymmomencie roku szkolnego.Dopasujemy Ci odpowiednią grupę, ajeżeli nie będzie takiej możliwości tostworzymy Ci nową!English for Kids First Step & Deutsch für Kinder SchnappiKurs dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Program przedszkolny, naukaprzez gry i zabawy językowe.Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut odwrześnia do czerwca włącznie.English for Kids Second Step & Deutsch fürKinder Bussi BarKurs dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Kurs, który na dobrepozwala narozpoczęcie pracy z językiem na wszystkich poziomach,tj. pisania, czytania,słuchania, mówienia.Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut odwrześnia do czerwca włącznie.English for youth & Deutsch für  Jugend - kursy dla młodzieży na 3poziomach zaawnsowaniapodstawowyśrednio zaawnsowanyzaawansowanySpotkania odbywają sięraz w tygodniu po 90 minut od wrześniadoczerwca włącznie.English for adults & Deutsch für Erwachsene  - kursy dla dorosłych na 3poziomach zaawansowaniapostawowyśrednio zaawansowanyzaawansowanySpotkania odbywają sięraz w tygodniu po 90 minut od wrześniadoczerwca włącznie.Kursy przygotowujące do egzaminu GimnazjalnegoSpotkania odbywają się raz w tygodniu po 90 minut od październikado daty egzaminu gimnazjalnego w danym roku szkolnym. Kursgimnazjalny pozwalana pełne przygotowanie do egzaminu. W trakciejego trwania przeprowadzanych jestkilka próbnych egzaminów orazpowtarzany jest cały materiał obejmującyzagadnienia gimnazjalneoraz poszerzany on jest nowym słownictwem i ciekawymizagadnieniami gimnazjalnymi.Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnegomatura podstawowamatura rozszerzonaMaturalnego z Matematykimatura podstawowamatura rozszerzonaKurs dla osób wyjeżdzających za granicęCelem kursu jest opanowanie podstawowych umiejętności komunikowaniasię wsytuacjach życia codziennego. Nacisk głównie kładziony jestna nabyciesprawności mówienia oraz rozumienia ze słuchu.Spotkania odbywają się raz w tygodniu po 90 minut od wrześniadoczerwca włącznie.UWAGA!Prowadzimy również zajęcia indywidualne w cenie 40 zł za godzinę.Istnieje również możliwość godzinnych zajęć dla 2 osób.Kursy prowadzone są od września do czerwca włącznie.