Albion School

Kontakt email, www
Ul. Rycerska 4 zobacz inne firmy z Rycerska
33-300 Nowy Sącz , woj. Małopolskie

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Kursy językowe

O nas

Usługi
Albion School of English jest nowo powstałą mobilną szkołą
językową, której celem jest zapewnienie równych szans dostępu do
edukacji językowej dzieci i młodzieży z mniejszych
miejscowości.
Specjalizujemy się w nauczaniu języka angielskiego na różnych
poziomach z wykorzystaniem metody indukcyjnej, która pozwala naszym
uczniom na samodzielne wysnuwanie wniosków, odkrywanie piękna
języka angielskiego jak również lepsze i szybsze przyswajanie nowej
wiedzy.

W dobie otwarcia granic, w obliczu ciągłych zmian, intensywnie
rozwijającego się światowego rynku pracy oraz wciąż rosnącej ilości
firm zagranicznych na rynku polskim – znajomość języków obcych, a
szczególnie języka angielskiego stanowi absolutne minimum do
osiągnięcia sukcesu zawodowego. Coraz więcej inwestorów
zagranicznych dostrzega potencjał rynku polskiego, stąd pragniemy
ułatwić młodzieży start w dorosłe życie rozbudzając w nich pasję do
nauki języka od najmłodszych lat, co zaprocentuje w przyszłości i
otworzy im szanse rozwoju kariery zawodowej. Nasza oferta, którą
pragniemy Państwa zainteresować stwarza możliwości każdemu uczniowi
poszerzania umiejętności językowych w ramach dodatkowych lekcji
języka angielskiego, które odbywałyby się na terenie szkoły przed
lub po zajęciach lekcyjnych.
Oferowane przez nas zajęcia wzbogacą ofertę szkolną, podniosą
prestiż szkoły oraz zachęcą rodziców do zapisania dzieci na
dodatkowe zajęcia językowe bez konieczności dowozu ich do
Krakowa.