AKTYWNI I DOŚWIADCZENI TŁUMACZE PRZYSIĘGLI

Kontakt email, www
Akademicka 1 zobacz inne firmy z Akademicka
85-796 Bydgoszcz , woj. Kujawsko-Pomorskie

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia przysięgłe
  • Tłumaczenia

O nas

Jesteśmy tłumaczami przysięgłymi z wieloletnim doświadczeniem.
Uprawnienia do wykonywania zawodu otrzymaliśmy zgodnie z
obowiązującym prawem w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia decyzją
Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, a po wejściu w życie
ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
(Dz. U. Nr 273/2004, poz. 2702) decyzją Ministra Sprawiedliwości
zostaliśmy umieszczeni w rejestrze tłumaczy przysięgłych
Ministerstwa Sprawiedliwości. (http://ms.gov.pl) Stale doskonalimy
znajomość języka obcego, mamy doświadczenie w tłumaczeniu szerokiej
gamy dokumentów i innych tekstów, na bieżąco zaglądamy do przepisów
prawnych (obowiązujących w Polsce, w kraju danego języka oraz w
Unii Europejskiej), regulujących kwestie poruszane w tłumaczonych
dokumentach. Wykonujemy wolny zawód, gdyż cenimy sobie bezpośredni
kontakt z klientem. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego,
Andrzej JODKO,
magister filologii germańskiej, absolwent
Wydziału Filologii Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, uprawnienia
tłumacza przysięgłego od 1980 r., ustawiczne doskonalenie zawodowe
na kursach i seminariach organizowanych przez:
Humboldt-Universitęt Berlin,
Universitęt Münster, Universitęt Leipzig, Universitęt Tübingen,
Technische Hochschule Chemnitz (Karl-Marx-Stadt), Goethe-Institut
Berlin, Carl-Duisburg-Centrum Radolfzell, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich (STP), studia
podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Uniwersytecie
Gdańskim, staż w Ost-West Kooperationsbüro (ARGE Umwelterziehung) w
Wiedniu, współorganizator seminarium w Payerbach w Austrii dla
nauczycieli polskich w zakresie ekologii, organizowanego i
finansowanego przez austriackie ministerstwo edukacji przy
współpracy z SNPPiT. (www.snppit.pl) Tłumacz przysięgły
języka angielskiego, Małgorzata MACIEJEWSKA,
magister
filologii angielskiej, absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, uprawnienia tłumacza
przysięgłego od 1990 r., ustawiczne doskonalenie języka w pracy
zawodowej w dziale współpracy z zagranicą w branży handlowej,
marketingowej, rolno-spożywczej, telekomunikacyjnej, oraz podczas
szkoleń organizowanych przez Cochran Fellowship Program United
States Department of Agriculture, Partners for International
Education and Training, The United States Agency for International
Development, Door Training Poland, Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej, tłumacz podczas pobytu szkoleniowego w Danii grupy
polskich nauczycieli szkół rolniczych, członek TEPIS
(www.tepis.org.pl) Tłumacz przysięgły języka francuskiego,
Renata KAWAŁA,
magister filologii romańskiej, absolwentka
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, uprawnienia tłumacza przysięgłego od 1986 r., ustawiczne
doskonalenie zawodowe na kursach i seminariach organizowanych
przez: Ambasadę Francji w Warszawie, Polskie Towarzystwo Tłumaczy
Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, Kujawsko-Pomorskie
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Europejskiej, Institut
Méditerranéen d’Études Françaises de Montpellier, Centre
International d’Études Françaises de Sevres, Université Catholique
de l’Ouest de Angers, Centre Audiovisuel de Royan pour l’Étude des
Langues, Instytut Francuski w Krakowie, Politechnikę Warszawską,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu itp. członek zwyczajny
TEPIS (www.tepis.org.pl) ACCEPTUS BIURO TŁUMACZEŃ
JODKO: Tłumaczenia ~ Konsultacje ~ Edukacja
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Tłumaczenia przysięgłe i inne ustne oraz dokumentów urzędowych, jak
również tekstów prawniczych, ekonomicznych,
samochodowych, medycznych, naukowych, handlowych, reklamowych i
innych (również pisanych alfabetem gotyckim).
tłumaczenia przysięgłe niemiecki Bydgoszcz tłumacz przysięgły
niemiecki Bydgoszcz