(warsztaty),Tel. 503 346 286 (zajęcia językowe)

Kontakt email, www
ul. Dąbrowszczaków 4/6
10-658 Olsztyn , woj. Warmińsko-Mazurskie

Nauka w przedszkolu

Kursy językowe

Specjalizacje:

  • Nauka w przedszkolu
  • Kursy językowe

O nas

Założycielem i właścicielem„PlaySchool” jest Marta Niedźwiedź, pedagog i anglistka, mamasześcioletniego Tymka, od wielu lat zajmująca się nauczaniem dzieciw wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.„PlaySchool” to spełnienie marzeń osób ją tworzących, aby dzieciństwo niekończyło się wraz z pójściem do szkoły, a nauka była jednocześniezabawą. Tworzymy ciepłą, niemal domową atmosferę, sprzyjającą nauceprzez zabawę, kreatywność, wyobraźnię.Marta NiedźwiedźUkończyłamstudia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza wPoznaniu, na którym zdobyłam również licencjat w zakresie „EdukacjiElementarnej z językiem angielskim” oraz dyplom studiówpodyplomowych „Zarządzanie Oświatą”. Po wakacyjnym pobycie w USA w1998 roku zaczęłam uczyć angielskiego w przedszkolu nr 171 wPoznaniu. I tak to się zaczęło. Po powrocie do Olsztyna rozpoczęłamwłasną działalność,  a równolegle doskonaliłam swojeumiejętności w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przyOlszyńskiej Szkole Biznesu, a także otrzymałam licencjat filologiiangielskiej Uniwersytetu Warszawskiego.  Planując pracę zdziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ukończyłam licznekursy m.in. Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz, orgiamipłaskiego czy emisji głosu. Oprócz pracy z dziećmi moją pasją jestkino, literatura oraz dekoracja wnętrz.Paulina JankowskaPosiadamdyplom studiów magisterskich na kierunku filologia angielskaUniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ukończyłam również socjologię ospecjalności socjologia zarządzania i zachowań rynkowych na tejsamej uczelni. Ukończyłam kurs pedagogiczny w Centrum EdukacjiNauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego w Olsztynie. Staram się nabieżąco udoskonalać swoje umiejętności nauczycielskie między innymipoprzez uczestnictwo w różnych konferencjach metodycznych. Praca zdziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji. W wolnychchwilach uwielbiam rozwijać swoje zdolności plastyczne i manualne,które wykorzystuję podczas zajęć z dziećmi. Weekendy staram sięspędzać aktywnie – spaceruję po lesie,  latem jeżdżę narowerze, a zimą – na nartach.Małgorzata ZemanowiczWdzieciństwie ukończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej w klasiefletu poprzecznego. Jestem absolwentką Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, wydziału Sztuki, kierunku Edukacja artystyczna wzakresie sztuki muzycznej. Muzyka jest moją pasją. Obecnie udzielamsię wokalnie w olsztyńskim zespole K.O.M.P., z którym poznaję wielemiejsc oraz wielu ciekawych ludzi. Drugą pasją jest językangielski. W tym właśnie kierunku poszerzam swoją edukację,studiując filologię angielską na UWM.  Praca z dziećmiprzynosi mi dużo radości i satysfakcji, ponieważ łączę w niej swojezainteresowania i twórczo wykorzystuję zdobyte wykształcenie.Małgorzata GreniukJestemabsolwentką studiów licencjackich na kierunku filologia angielskana Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Posiadamprzygotowanie pedagogiczne, w szkołach i przedszkolach uczę odsiedmiu lat. Praca z dziećmi daje mi dużo frajdy, bo każdy dzień tonowe wyzwania i niespodzianki. Jestem osobą otwartą i wesołą.Staram się, aby nauka języka była dla najmłodszych wspaniałąprzygodą pełną zabawy.  W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze,pływam, chodzę do kina i podróżuję - najchętniej do ciepłychkrajów.Karina RynkiewiczJestemabsolwentką politologii UWM w Olsztynie. Ukończyłam także kurspedagogiczny na tym uniwersytecie.  Ukończyłam najwyższypoziom (Level2 ) kursu języka angielskiego ESOL (English forSpeakers of Other Languages) w Park Lane College w Leeds i City of Westminster College w Londynie.  Po prawie czteroletnimpobycie  za granicą rozpoczęłam  naukę w NauczycielskimKolegium Języków Obcych w Olsztynie oraz nauczanie językaangielskiego, co daje mi o wiele więcej satysfakcji niż naukipolityczne. Moja największą pasją są podróże, wędrówki górskie, atakże kino  - szczególnie brytyjskie.  Marta JastrzębowskaJestemtegoroczną absolwentką filologii rosyjsko-angielskiej naUniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Na studiachrealizowałam specjalizację nauczycielską, dzięki której uzyskałamuprawnienia do nauczania obydwu języków w przedszkolach, szkołachpodstawowych i gimnazjach. Aby pogłębić swoje zainteresowania,studiuję także psychologię w Wyższej Szkole Psychologii Społecznejw Sopocie. Moją wielką namiętnością są podróże, zarówno dalekie,jak i te bliższe. Lubię dobrą literaturę, ambitne kino i jazdę narowerze, którym każdego dnia mknę ulicami Olsztyna