Œląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT w Katowicach

Kontakt email, www
ul. Podgrna 4
40-224 Katowice , woj. Śląskie

Tłumaczenia

Specjalizacje:

  • Tłumaczenia

O nas

Śląska Rada
Naczelnej Organizacji Technicznej

Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych w Katowicach

ul. Podgórna 4
,
40-955 Katowice
skr. pocztowa 468, NIP 954-11-87-799, Śląska Rada Naczelnej
Organizacji Technicznej
Federacja Stowarzyszeń Naukowo
Technicznych w Katowicach jest terenową jednostką organizacyjną
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (NOT lub FSNT-NOT).
Celem FSNT-NOT jest : 1) współpraca, integrowanie
i wzajemne wspomaganie się stowarzyszeń członkowskich w realizacji
ich zadań, rozwijaniu zainteresowań i zaspokajaniu potrzeb,
2) obrona interesów członkowskich stowarzyszeń oraz wspomaganie ich
statutowych działań,
3) oddziaływanie na rozwój edukacji, nauki, techniki i
gospodarki,
4) kształtowanie etyki korzystania z zasobów i środowiska
naturalnego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju,
5) działanie na rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników
oraz ochrony ich pozycji zawodowej. (na podstawie par. 6. Statutu
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Polsce)
Władze statutowe tworzą: - Rada
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna Śląska Rada skupia przedstawicieli
następujących stowarzyszeń:
Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Przemysłu Hutniczego (SITPH) Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Górnictwa (SITG) Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP)
Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP) Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM)
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu
Spożywczego (SITSpoż.)Stowarzyszenia Geodetów Polskich (SGP)
Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa
(SITR) Towarzystwo Konsultantów Polskich (TKP) Stowarzyszenia
Inżynierów Techników Komunikacji (SITK) Polski Związek Inżynierów i
Techników Sanitarnych (PZITS) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Leśnictwa i Drzewnictwa (SITLiD) Stowarzyszenia Inżynierów i
Techników Pożarnictwa (SITP) Śląski Wojewódzki Klub Techniki i
Racjonalizacji (ŚWKTiR) Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Przemysłu Naftowego i Gazownictwa (SITPNiG) Polskie Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości (PSRzWN) Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB)
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa (SITO) W
skład Zarządu wchodzą:
Prezes Zarządu kol. Wiesław
Blaschke
(SITG), wiceprezesi:Czesław
Koczorek
(SEP),Jan Kurek (SEP),
Włodzimierz Kulisz
(SITG),Jacek Siwecki (PZITS),
Janusz Szpytko (SITPH), Jerzy
Wawrzyńczyk
(SIMP).
Skład Komisji Rewizyjnej:
inż. Ewa Juraszczyk – Przewodnicząca,
mgr inż. Lech Półtorak – Członek Komisji,
inż. Jacek Walczyński – Członek Komisji, Działalność prowadzona od
1952 r. w ramach struktur organizacyjnych Naczelnej Organizacji
Technicznej. Od 1996r . posiada osobowość prawną - wpisana
postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach
z dn. 09 kwietnia 1996 r. do KRS nr 0000188669. Rada Miejska NOT
FSNT w Chorzowie
ul. Siemianowicka 59,
41-503 Chorzów
tel. 032 2410623
Prezes Zarządu Czesław Koczorek