Włoski - Ulica Bema Józefa - Opoczno

  • Akademia Języków Obcych CHELSEA

    Kurs Języka Hiszpańskiegow oparciu o jedyne obecne na rynkuwydawniczym podręczniki do nauki tego języka Metodą Bezpośrednią.Jest to metoda, w której słuchacz jest cały czas w kontakcie zjęzykiem i kulturami hiszpańskojęzycznymi.Każdy Student mówi po hiszpańsku od pierwszej lekcji. Słuchaczodpowiada na pytania zadane przez lektora, używając nowo poznanegosłownictwa.Podczas kursustudent przyswaja słownictwo, którejest łatwe, nowoczesne i spotykane w życiu codziennym. Metodakoncentruje się głównie na ćwiczeniach ustnych, nie zapominającjednak o pisaniu w języku obcym.…
    ul. Piotrkowska 70 Opoczno
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Bema, Opoczno