Maturalne - Mierzęcice

  • Dorota Sokołowska

    O nasBędąc właścicielką szkoły językowej, jestem jednocześnieanglistką z wykształcenia i zamiłowania.Doświadczenie w nauczaniujęzyka obcego nabierałam już w trakcie zdobywania tytułu magistrafilologii angielskiej na jednej z prestiżowych uczelni, udzielająclekcji indywidualnych, ucząc w różnych szkołach językowych,prowadząc kursy biznesowe dla firm, stosując różne metodynauczania.Ponad 10-letnie uzyskane doświadczenie oraz zdobytawiedza pozwalają mi dostosować indywidualnie do słuchacza najlepsząmetodę nauczania oraz wyeliminować błędy, które często zdarzają siępodczas nauki języków obcych.Kursy oferowane przez naszą szkołę odbywają się…
    ul. Targowa 34 Mierzęcice
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Mierzęcice