Kursy językowe - Rumia

  • Lenguage Company Contakt Kontakt Szkoła Języków Obcych - Filia

    Szkolenia dla firmFirma LCC  specjalizuje się w prowadzeniu szkoleńjęzykowych dla firm. Pracownikom i pracodawcom korporacjizainteresowanych nauką języka obcego w zamkniętej grupie, LCCproponuje tzw. program czarterowy, w którym udział biorą pracownicyjednej firmy i zależnie od liczby osób w grupie (na tym samympoziomie językowym) ustalana jest cena. Specjalnie opracowanyprogram czarterowy, o którym już wspominano, jak również możliwośćdostosowania programu i terminów spotkań do specyficznych potrzebklienta sprawiają, że nasze szkolenia językowe dla większych bądźmniejszych…
    Ul. Gen. Grota-Roweckiego Stefana 12 Rumia
  • Leader School Leonardo School

    Witam Państwa w Leader School – nowoczesnejprzestrzeni edukacyjnej, którą tworzymy z myślą o naszychKlientach w całej Polsce. Już od 1997 roku rozwijamy siećplacówek oferujących nauczanie języków obcych oraz programyefektywnej nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dziękiwieloletniemu doświadczeniu, w oparciu o udokumentowane wynikinaukowe możemy zagwarantować, że stosowane przez Leader Schoolinnowacyjne metody nauczania zapewniają osobom uczącym się wnaszych placówkach najlepsze rezultaty i wysokie wyniki wnauce. Każdego roku szkolimy ponad 5 tysięcy osób.…
    Ul. Kopernika Mikołaja 20 Rumia
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Rumia