Kursy językowe - Ulica Biznesowa - Radom

  • Profesja Ośrodek Kształcenia Zawodowego Kursy językowe, nauka jazdy

    Na podbudowie szkoły podstawowejTryb nauczania: dziennyCzas trwania nauki: 3 lataWiek: 15 lat do 18 lat  WYKAZ  DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRZYJĘCIAUCZNIA  DO SZKOŁY:podanie o przyjęcie do szkoły – druk wypełniony i podpisany przezrodziców/opiekunów prawnych - druk do pobrania ze strony lubsekretariacie szkoły,Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginałzaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego(egzamin gimnazjalny) – przy przyjęciu nie sąbrane pod uwagę oceny na świadectwie i punkty z egzaminu –do naszej szkoły nie…
    ul. Biznesowa 7 Radom
Sprawdź jakie kody pocztowe są na ul. Biznesowa, Radom